Kategooria Arhiiv: Maksud

Tulumaksuseaduses koomilisena mõjuvad paragrahvid

Sul on oma äri ja oled sõlmimas esimesi suuri tehinguid. Viisakat kontorit veel ei ole ja oma äripartneritega kohtute kohvikutes/restoranides. Olete jõudnud kokkuleppele ja tänutäheks viid partnerile kingituse. Kas kujutasid ette midagi uhket? Ja siis raamatupidaja teatab rõõmsalt, et  restoranis saad vabalt oma äripartnerite lõuna kinni maksta 32 euro eest. Täpsustuseks see summa on terve […]

Dividendide uus maksustamise kord tekitab raamatupidamises peavalu

Dividendide uus maksustamine on toonud raamatupidamises kaasa uued väljakutsed. Dividendide maksustamisel on alates sellest aastast võimalused, et dividendid võivad olla maksustatavad teie äriühingus 20, 14 või 0 %-ga. Dividendide maksustamine 14% (+7%) Esimesest ehmatusest saavad raamatupidajad üldiselt kergesti üle, kui on tuvastatud, et väljamakstavad dividendid eraisikutele kajastatakse brutosummas  ja dividendid ettevõttetele netosummas. Halloo, kuidas selline […]

Mida pead teadma dividendidest

Dividende saab maksta ettevõte eelmiste aastate kasumist ja seda ainult juhul, kui majandusaasta aruanne on kinnitatud. Seega esimesel aastal dividende maksta ei saa. Järgida tuleb ka nõuet, et ettevõtte varad ei väheneks alla seadusega lubatud piiri, mis on OÜ puhul minimaalselt 2500 eurot. Makstud dividendid Dividendide väljamakseks teevad osanikud otsuse, viimane ise veel tulumaksukohustust ei tekita. Dividendidelt […]

Virtuaalses valuutas saadudud tulu deklareerimine

Virtuaalses valuutas, sealhulgas bitcoinis saadud tulu (kasu vara võõrandamisest, palgatulu, ettevõtlustulu), maksustatakse sarnastel põhimõtetel kui traditsioonilises valuutas saadud tulu. Tulu maksustamisel tuleb virtuaalse valuuta ostu- ja müügihind või saadud tulu ümber arvutada eurodesse tulu saamise või kulu tegemise kuupäeval kehtinud virtuaalvaluuta vahetuskursi (turuhinna) alusel. Kui saad tulu virtuaalse valuuta hinnamuutusest, ostes ja müües/vahetades virtuaalset valuutat […]

Töötaja registreerimine: mis, miks ja kuidas?

Grow Finance - Veiko Nüüd

Töötaja registreerimine on oluline erinevate riigiasutuste andmevajaduste täitmiseks ja mida tuleb teha esimesel võimalusel. Haigekassa saab sealt info ravikindlustuse määramiseks, töötukassa hüvitiste arvestamiseks, maksuamet töötamiste fikseerimiseks ja selle kaudu maksude tasumise kontrollimiseks. Alates 1. jaanuarist 2019 tuleb töötamise registrisse märkida ka tööaja määr ning töötaja ametinimetus ja töökoha aadress. Kui e-maksuametisse ei pääse, siis on […]

Koolitus suusamäel

Koolituste ja lähetuste lisamine/mittelisamine firma kuludesse tuleb hoolikalt läbi mõelda. Eelkõige kaaluda, kas ja kui suure osa moodustab vaba aja veetmine ja kas see toob kaasa lisakulusi. Argumendiks ei ole kindlasti väide, et firma X paneb kõik oma suusapuhkused kuludesse. Kuid samas oleks vale  ka väita, et kõik seminarid väljaspool töökohta tuleb maksustada kui erisoodustus. Siin […]

Haiguspäevade hüvitamise maksustamine

Haiguspäevade hüvitamise maksustamine osas, mis puudutab tööandja poolt tehtavaid väljamakseid, on jäänud paljudele segaseks. Lisame mõned täpsustavad selgitused. Tööandja peab maksma 4-st kuni 8-nda haiguspäevani töötajale hüvitist  70% keskmisest palgast. Hüvitis maksustatakse vaid tulumaksuga.  Sotsiaal-, kogumipensioni- ja töötuskindlustuse makseid sellelt hüvitiselt ei maksta. Täpsustuseks seadusele: töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) § 122 samas lubab tööandjal maksta hüvitist […]

Millal teenuse lepingud kvalifitseeruvad juhatuse liikme lepinguteks ja töölepinguteks?

Mida jälgida teenuselepingute klassifitseerimisel töö- ja juhatuse liikme lepinguks: teenuseid osutanud äriühingud väljastavad teenuse saajale arveid iga kuu ja üldjuhul samas suuruses; äriühingud pakuvad kindlal ajavahemikul teenust ainult või valdavas osas ühele teenuse saajale; teenuse saajale tema juhatuse liikmete poolt äriühingute nimel osutatud teenuseks on teenuse saaja nõustamine ülesannetes, mida nad täidavad juhatuse liikmetena; teenuste osutamise […]

OÜ-tamise kohta esmakordne otsus.

OÜ-tamist ehk juhatuse liikmete OÜ-de poolt äriühingule osutatud teenuseid ja tasusid käsitles Riigikohus töösuhte ja palgana. Otsus (3-3-1-25-15) tehti 11. septembril. See on esimene lõpliku lahendi saanud OÜ-tamise  kohtuasi, milles kohus andis õiguse maksu- ja tolliametile (MTA). Riigikohus jõudis järeldusele, et maksuhalduril on õigus lugeda äriühingu ja juhtkonna liikme osaühingu vaheline teenuse osutamise leping kas juhatuse liikme lepinguks või […]

Business in Finland

Grow partner Soomes Rantalainen korraldab seminari “Business in Finland”, mis on mõeldud Soomes juba tegutsevatele ettevõtetele või ka alustavatele. Seminar toimub 20.05.2015 kell 9.00 – 12.00, Pasila Valo talo 2. korrus, Radiokatu 20, Helsingi. Teemadeks on:        firma asutamine Soomes;        raamatupidamine ja palgaarvestus;         auditeerimine ja sellega seotud küsimused; […]