Dividendide uus maksustamise kord tekitab raamatupidamises peavalu

Dividendide uus maksustamine on toonud raamatupidamises kaasa uued väljakutsed. Dividendide maksustamisel on alates sellest aastast võimalused, et dividendid võivad olla maksustatavad teie äriühingus 20, 14 või 0 %-ga.

Dividendide maksustamine 14% (+7%)

Esimesest ehmatusest saavad raamatupidajad üldiselt kergesti üle, kui on tuvastatud, et väljamakstavad dividendid eraisikutele kajastatakse brutosummas  ja dividendid ettevõttetele netosummas. Halloo, kuidas selline mõttehiiglane sattus süsteemi looma! Kui eelnev kajastatakse TSD lisal 7, siis edasi tuleb eraisiku 7%-list tulumaksu minna  kajastama INF1-le. Kui korra läbi teed, siis järgmine kord on juba lihtsam.

Osalused läbi mitma firma

Süsteem on läinud oluliselt keerukamaks ettevõtetel, kel osalused on läbi mitme firma. Juhul kui osalusi omatakse läbi mitme ettevõtte ja omanikke on palju, siis dividendidelt makstava tulumaksu summa arvestamine ja deklareerimine ajab raamatupidajatel juba juuksed turri. Juhul kui teie ettevõttel on osalused teistes ettevõtetes, kust makstakse dividende, tuleb ühendust võtta dividende maksva ettevõtte raamatupidajaga, et teada saada, milline tulumaksu protsent on saadud dividendidelt kinnipeetud. Kui välismaiste dividendidega  on olukord selgem ja info liigub suhteliselt hästi, siis keerukus just peitubki Eesti ettevõtetelt saadavatelt dividendidelt maksuarvestuseks info saamisega. Keerukus peitub selles, kui korraga saadakse dividende, millelt on kinni peetud erineva maksumääraga tulumaksud. Kuigi e-MTA-l on andmed Eesti äriühingu dividendi maksja poolt sisestatud, siis dividendi saajale sellist infot läbi maksuameti süsteemi  ei liigu. Loodan siiralt, et info, mis on korra juba e-MTA-sse sisestatud liigub automaatselt ka edasi dividende saavasse ettevõttesse. Siit soovitus raamatupidajatele, et dividende makstes, lisage võimalusel maksu info maksekorraldusele. Dividendide üldisest maksusatmiseset saad lugeda täpsemalt siit.

Otsus dividendide jaotamiseks

Dividendide jaotamise otsus tehakse netosummas. Uue seaduse valguses tähendab netosumma ettevõtte tasandil maksustatavat summat. Seega, kui dividende maksustatakse 14%-ga, siis eraisikule rakendub veel 7% tulumaks, mis on eraisiku tuludelt kinnipeetav maks. Eraisiku tasandil netosumma, mis ta saab oma pangakontole, on siis 7% võrra väiksem. Seega netosumma ei tähenda uue tulumaksu seaduse valguses enam eraisiku kontole laekuvat summat, vaid ettevõtte tasandil netosummat. Aastaaruande kinnitamine ja dividendide jaotamise näidise leiad siit.

Kuidas tagada, et osanikud oleksid koheldud võrdselt

Juhul kui teie ettevõttes tuleb rakendada kõiki 3 erinevat tulumaksu protsenti, siis juhul kui osanikke on rohkem, tuleks dividendid jagada kõikides maksukategooriates ühtlaselt kõigile. Juhul kui mõnele osanikule makstakse dividend ühes kuus ja teistele teises uus, siis võib tekkida olukord, kus osad saavad maksusoodustust ja teised mitte. Loo moraal on, et lihtne tulumaksusüsteem on tehtud jälle astme võrra keerulisemaks. Sellest  võidavad vaid välismaised ettevõtted, kes saavad oma tulu välja võtta 14%-ga.  Eesti kodanikud saavad vaid tunda süsteemi keerukust ja väikest maksutõusu, mis kaasneb 14+7%-lise (kokku veidi üle 20%) tulumaksustamisega. Olgu praegu kehtivad seadused millised tahes, oma ala spetsialistid suudavad siiski igale murele lahenduse leida. Kui sul on esialgu keerukana tunduvaid erisoove,  võta meiega ühendust ja leiame üheskoos lahenduse.