Tag Archives: raamatupidamisteenus

Tänan kõiki meie toredaid kliente!

Täna hommikul saime Grow postkastist täiesti tavapärase ümbriku, millest eeldasin, et see sisaldab tavapäraseid arveid. Aga ahhhhhh seda üllatust, tavapäraste arvetega kaasnes selline tore kaaskiri – “Toredat päeva Pertti kviitungite seltsis”. Tundsin, et terve tuba läks kohe päikest täis. Loomulikult jagasin seda päikest kohe kõigi meie growitaridega. Tänan kõiki meie loovaid kliente, kes oma rõõmu […]

Millal teenuse lepingud kvalifitseeruvad juhatuse liikme lepinguteks ja töölepinguteks?

Mida jälgida teenuselepingute klassifitseerimisel töö- ja juhatuse liikme lepinguks: teenuseid osutanud äriühingud väljastavad teenuse saajale arveid iga kuu ja üldjuhul samas suuruses; äriühingud pakuvad kindlal ajavahemikul teenust ainult või valdavas osas ühele teenuse saajale; teenuse saajale tema juhatuse liikmete poolt äriühingute nimel osutatud teenuseks on teenuse saaja nõustamine ülesannetes, mida nad täidavad juhatuse liikmetena; teenuste osutamise […]

OÜ-tamise kohta esmakordne otsus.

OÜ-tamist ehk juhatuse liikmete OÜ-de poolt äriühingule osutatud teenuseid ja tasusid käsitles Riigikohus töösuhte ja palgana. Otsus (3-3-1-25-15) tehti 11. septembril. See on esimene lõpliku lahendi saanud OÜ-tamise  kohtuasi, milles kohus andis õiguse maksu- ja tolliametile (MTA). Riigikohus jõudis järeldusele, et maksuhalduril on õigus lugeda äriühingu ja juhtkonna liikme osaühingu vaheline teenuse osutamise leping kas juhatuse liikme lepinguks või […]