Privaatsuspoliitika

Käesolevast privaatsuspoliitikast, mille põhimõtteid GROW Finance OÜ järgib, leiate põhjaliku info selle kohta, milliseid isikuandmeid me teie kohta kogume, milleks neid kasutame ja kellel neile ligipääs on.

GROW Finance OÜ kogub andmeid selle kohta, kui külastate meie veebilehte www.grow.ee. Meie kodulehte on võimalik külastada ilma, et jätaksite meile tuvastatavaid isikuandmed. Isikuandmete jagamine meiega on vajalik, kui soovite kodulehe kaudu kasutada meie teenuseid või saada rohkem teavet.

Isikuandmete töötlemisel juhindume kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR“) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest.

Vastutav andmetöötleja:

 

Ettevõtte nimi: Grow Finance OÜ
Aadress: Pärnu mnt 141 Tallinn 11314
Telefon: +372 562 930 90
E-post:  info@grow.ee
Koduleht: www.grow.ee

GROW Finance OÜ soovib oma veebilehe teha nii kergesti kasutatavaks kui võimalik. Selleks, et parandada kasutajakogemust salvestatakse meie kodulehe külastaja kohta muuhulgas järgnev informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud lehed ning demograafiline teave, nagu kasutatava keele eelistus ja asukoht. Veebilehe sirvimise statistikaks kogutud andmeid kasutame anonüümsel kujul ning me ei vii neid kokku ühegi konkreetse füüsilise isikuga. Külastajate kohta individuaalseid profiile ei koostata.

 

Server, mis majutab meie veebilehte, võib samuti salvestada päringuid, mida serverile teete (veebiaadress, mida avate, teie poolt kasutatav veebilehitseja ja seade, IP-aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel – et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente.

 

Meie koduleht kasutab küpsiseid (ingl cookies), mis võimaldavad kaardistada ja meelde jätta erinevaid tegevusi, toiminguid ja eelistusi, mis on seotud teiega või teie käitumisega meie kodulehel. Eelkõige kasutatakse küpsiseid statistiliste andmete kogumiseks, jälgides selleks teie eelistusi võrgulehtede külastamisel. Meie kodulehel kasutatakse ka püsiküpsiseid, mis salvestuvad teie arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Interneti kasutajana saate ise keelata või piirata küpsiste salvestumist oma arvutisse. Seejuures saate kõik küpsised, mis on seni arvutisse salvestunud, ka ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid.

Kui soovite meie kodulehe kaudu tellida teenuseid või saada selle kohta rohkem teavet, siis on isikuandmete jagamine meiega vajalik. Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile info@grow.ee


Selleks, et saaksime vastata teie päringule, kogume järgnevaid isikuandmeid: teie nimi, kontaktandmed (e-post, telefoninumber) ja ametipositsioon ning ettevõtte nimi ja kontaktandmed. Kontaktivormi täitmisel seostatakse ka kõik senised teie kohta küpsistega salvestunud infokillud kontaktivormi kaudu edastatud isikuandmetega. Teisisõnu tekib nii-öelda kontakti ajalugu. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringutest saadud andmeid ettevõtte ja selle esindajate kohta.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)). Eelpool nimetatud isikuandmetele pääsevad ligi GROW Finance OÜ töötajad. Kui esitate päringu kontaktivormi kaudu, võib isikuandmetele ligi pääseda ka meile IT teenuseid pakkuv koostööpartner. Me rakendame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada isikuandmete turvalisus. Päringutest kogutud isikuandmeid säilitamine nii kaua kuni kehtib allkirjastatud kliendileping. Kui kliendilepingut ei allkirjastatud, siis säilitatakse isikuandmeid vaid statistilisel eesmärgil.

 

Kontakteerudes meiega e-posti info@grow.ee teel, võite teostada oma järgnevaid õigusi:

 

  • õigust tutvuda teie kohta käivate isikuandmetega;
  • õigust isikuandmete parandamisele;
  • õigust isikuandmete kustutamisele;
  • õigust isikuandmete ülekandmisele;
  • õigust, et teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel;
  • õigust nõusoleku tagasivõtmisele.


Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele. Te võite oma õigusi teostada kooskõlas tingimustega, mis tulenevad GDPR-ist ja teistest kohalikest õigusaktidest.

 

Kui te arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta meiega ühendust allpool viidatud e-posti aadressil. Teil on õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht. Eestis on selleks Eesti Andmekaitse Inspektsioon.

 

Kui Teil tekib küsimusi või ettepanekuid, pöörduge julgesti meie poole kirjutades selleks aadressil info@grow.ee.