Tag Archives: seadused

Raamatupidaja, ära jäta võimalust maksudeks!

Raamatupidajad peavad 10. veebruariks 2015 deklareerima kõik minevikus esinenud asjaolud, mis võivad mõjutada nende tulevast tulumaksukohustust. Seaduse seletuskirjas on öeldud, et kui varasemalt tekkinud õiguseid antud kuupäevaks ei deklareerita, kaotavad maksumaksjad õiguse neid edaspidi väljamakseid tehes maksuvabastuseks kasutada. Firmad peavad deklareerima kõik asjaolud, mis võimaldavad investeeritud summasid hiljem maksuvabalt välja võtta. Siiani sissemakseid tuli deklareerida […]