Kasumi jaotamine ja dividendide maksustamine

Dividendid

Ettevõtluse eesmärke on mitmeid – kasumlikkus, kasv, konkurentsivõime, kliendirahulolu, innovatsioon, sotsiaalne vastutus jpm. Kasumit võib jaotada erinevatel viisidel, kuid dividendi maksmine on üks levinumaid viise. Käesoleva blogipostituse eesmärk on anda sulle ülevaade sellest, millised on kasumi jaotamise viisid ja kuidas dividende maksustatakse.

Tavapäraselt on ettevõtetel majandusaastaks valitud kalendriaasta. Sel juhul on käes aastaaruande esitamise periood. Aastaaruanne peab olema äriregistrile esitatud 6 kuud pärast majandusaasta lõppu, mis on 30. juuni.

Kasumit saab jagada erinevatel viisidel:  

  • Dividendide maksmine: Dividend on raha, mida ettevõte maksab oma aktsionäridele (osanikele). Dividende võib jaotada aktsionäridele (osanikele) ühekordse või mitme makse kaupa.
  • Reinvesteerimine: Ettevõte võib otsustada oma kasumi investeerida ehk jätta jaotamata, et suurendada oma väärtust tulevikus. Jaotamata kasumite kaudu võib ka aktsiakapitali (osakapitali) suurendada.
  • Tagasiostud: Ettevõte võib osta tagasi oma aktsiaid, et vähendada nende arvu turul ja seeläbi suurendada iga aktsia väärtust.
  • Võlgade vähendamine: Ettevõte võib oma kasumit kasutada võlgade tasumiseks, mis parandab tema krediidivõimet ja vähendab finantskulusid.

Kuidas otsustada, kui palju dividendi maksta?

Dividendi suuruse otsustamine sõltub ettevõtte kasumist, finantsolukorrast ja aktsionäride (osanike) kokkuleppest. Tihti on ettevõtetes eelnevalt kokkulepitud dividendipoliitika, kuid tavapäraselt tehakse otsuseid olenevalt igast aastast.
Oluline on hinnata ettevõtte rahavoogusid ja finantsseisundit. Dividendi maksmine peaks olema jätkusuutlik ning ettevõte peaks suutma jätkata oma tegevust ja investeerimist ka pärast dividendide väljamaksmist.

Lõpliku otsuse dividendi maksmise kohta peaks tegema ettevõtte juhatus või aktsionäride (osanike) üldkoosolek (sõltuvalt põhikirjas kokkulepitust), võttes arvesse eelnevalt mainitud tegureid. Oluline on läbi viia põhjalik analüüs ja konsulteerida vajadusel raamatupidaja või finantsnõustajaga, et tagada otsuse õigsus ja vastavus kehtivatele seadustele ning ettevõtte huve silmas pidades.

Kasumi maksustamine 

Kui olete otsustanud kasumi jagada dividendi maksmise kaudu, on oluline arvestada ka maksustamisega.

Dividendid maksustatakse Eestis tulumaksuga ja maksustamine toimub dividende väljamaksva ettevõtte poolt. Täna veel on võimalik rakendada teatud tingimustel 14% soodusmäära, kuid tavakorras maksustatakse dividendid 20% maksumääraga. Deklareerimise ja tulumaksu tasumise kohustus tekib ettevõttel väljamaksmisele järgneva kuu 10ndal kalendripäeval.

Kokkuvõte 

Kui otsustate kasumi jaotada dividendi maksmise kaudu, on oluline meeles pidada, et see tuleb teha vastavalt seadusele ja teie ettevõtte põhikirjale. Samuti peate arvestama oma ettevõtte finantsseisundit.

Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine on oluline osa ettevõtte finantsjuhtimisest. Dividendide maksmine võimaldab aktsionäridel (osanikel) osa saada ettevõtte edust ning võib olla ka atraktiivne viis investeerimisest saadava tulu teenimiseks. Siiski on oluline meeles pidada, et kasumi jaotamine ja dividendide maksustamine on keeruline teema ning seetõttu on soovitatav konsulteerida raamatupidaja või maksunõustajaga, et tagada õiguslik ja maksustamisalane vastavus.

Siit saad lugeda: Dividendid ja nendega seotud muudatused aastast 2018 

Oleme ka kirjutanud seotud teemal: Mida peaks silmas pidama ettevõtte majandusaasta aruannet koostades! 

Viimane aeg on e-arved tööle panna ja teha tarka tööd

Loe, miks on viimane aeg e-arved kasutusele võtta ning milliseid eeliseid see pakub.

Käibemaksumäära muudatus alates 01.01.2024

Uuenda oma teadmisi käibemaksumäära olulistest muudatustest alates 01.01.2024.

Kuidas kaitsta ettevõtte kontosid pettuste eest: 5 olulist soovitust

Kas teie ettevõttes on piisavalt panustatud küberturvalisusele?