Ettevõtluskulud

Ettevotluskulud- raamatupidamine

Ettevõtluskulud on iga ettevõtte jaoks ühed suuremad kulud, ent siiski tekib nende maksustamise kohta tihti küsimusi. Kuigi ettevõtluskulude maksustamine sõltub oluliselt nende otstarbest, siis esineb siiski ka osalisi või täielikke maksustamiserandeid.

Peamised ettevõtluskulud

Kõiki kulusid, mida tehakse ettevõttele tulu teenimiseks, võib nimetada ettevõtluskuludeks. Siinkohal on oluline teada, et kulud peavad olema põhjendatud, dokumenteeritud ja otseses seoses ettevõtja enda ettevõtlusega. Lisaks, et kulu oleks loetav ettevõtluskuluks, peab see olema tehtud maksumaksja poolt samal maksustamisperioodil, millise eest ettevõtlustulust kulu maha arvatakse.

Ettevõtluskulude alla kuuluvad näiteks:

  • turunduskulud, reklaam;
  • ruumide rent, haldus- ja hoolduskulud;
  • kontorikulud, sh telefonid, internet jms;
  • tööks vajalik tarkvara, programmid, litsentsid;
  • töötasud ja töötasuga seotud maksed;
  • töölähetusega seotud kulud;
  • tootmise või teenuse osutamisega seotud materjalid ja seotud kulud;
  • tööks vajalike seadmete, masinate, sõidukite, arvutite soetamine ja rent.

Maksuvabad ja maksustatava ettevõtluskulud

Maksustamine sõltub ettevõtte tegevusalast. Samuti esineb kulusid, mis on kas osaliselt või teatud tingimustel maksuvabad või on alati maksustatavad. Teatud tingimustel või osaliselt maksuvabad on näiteks töötajate tervisega seotud kulud, klientide ja koostööpartnerite jaoks tehtud kulud, sõiduautodega seotud kulud ning töötajate transpordiga seotud kulud. Kui kulu on seotud ettevõtlusega osaliselt, on maksuvaba vastav proportsioon kogusummast.

Maksuvabad kulud on seevastu enamjaolt ettevõtluseks vajalikud tavapärased ja mõistlikkuse piirides kulud. Maksuvabade kulude alla kuulub näiteks kontori rent, koristusteenus, valveseadmed, kontorimööbel, joogivesi kontoris, töö tegemise jaoks vajalik elektroonika, ajalehed ja raamatupidamisteenus. Kuna tegemist on ettevõtte töö toimimiseks oluliste kuludega, ei kuulu need maksustamise alla.

Maksustatavad kulud on aga töötajate heaoluks tehtud kulud, mille alla kuuluvad näiteks toit, joogid ja meelelahutus. Tegemist on kuludega, mis on pigem suunatud töökultuuri või -keskkonna hüvanguks, ent pole otseselt töötamisega seotud. Küll aga kategoriseeritakse töötajate kasuks tehtud kulusid tihti ka erisoodustusteks, kuhu alla kuuluvad näiteks ärilõunatel oma töötaja eest tasumine ja soodustused, mis antakse töötaja lähikondlastele. Seega oleneb kulu kategoriseerimisest ka selle maksustamise määr.

Hoia ettevõtluskulud kontrolli all Grow Finance abiga

Kuna ettevõtluskulud ning kaasnevad maksud on ühelt poolt fikseeritud ja kindlad, ent siiski parajalt segadusse ajavad, pakub Grow Finance oma klientidele maksukonsultatsioone, et mõtestada lahti uusi seadusi, maksumuudatusi ning erinevaid murekohti, mis seoses maksudega võib esineda. Ettevõtluskulud ei pea olema keerulised, piisab vaid usaldusväärsest partnerist.

Teostame nii lühemaid maksukonsultatsioone, kus saab küsida endale huvipakkuvaid küsimusi ning täpsustusi, aga ka pikemaid koolitusi, mida korraldatakse enamasti ülikoolide magistrantidele ning erasektoris tegutsevatele juhtidele. Pikemaid koolitusi kuni 25-le inimesele teostame kas Grow Finance kontoris või koolituse tellija asukohas.

Küsi pakkumist Grow maksukonsultatsioonile kodulehe kaudu ja saa oma ettevõtluskulud paika!

Viimane aeg on e-arved tööle panna ja teha tarka tööd

Loe, miks on viimane aeg e-arved kasutusele võtta ning milliseid eeliseid see pakub.

Käibemaksumäära muudatus alates 01.01.2024

Uuenda oma teadmisi käibemaksumäära olulistest muudatustest alates 01.01.2024.

Kuidas kaitsta ettevõtte kontosid pettuste eest: 5 olulist soovitust

Kas teie ettevõttes on piisavalt panustatud küberturvalisusele?