Haiguspäevade hüvitamise maksustamine

Haiguspäevade hüvitamise maksustamine osas, mis puudutab tööandja poolt tehtavaid väljamakseid, on jäänud paljudele segaseks. Lisame mõned täpsustavad selgitused.

Tööandja peab maksma 4-st kuni 8-nda haiguspäevani töötajale hüvitist  70% keskmisest palgast. Hüvitis maksustatakse vaid tulumaksuga.  Sotsiaal-, kogumipensioni- ja töötuskindlustuse makseid sellelt hüvitiselt ei maksta.

Täpsustuseks seadusele: töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) § 122 samas lubab tööandjal maksta hüvitist kuni 100% keskmisest töötasust. Seega on haigushüvitise maksmine keskmise palga ulatuses samuti maksustatud vaid tulumaksuga.

Samad soodustused kehtivad ka juhatuse liikmetele või seda asendava juhtorgani liikmetele. Teiste käsundus- ja töövõtulepingute alusel töötavetele isikutele antud soodustus ei laiene.

Pikemalt saate lugeda siit.