Meie teenused

Minimaalne kuutasu Grow Finance’i raamatupidamisteenuse eest on 39 eurot kuus pluss käibemaks. Teenusepakettide kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin.

Kõik küsimused saab saata e-posti aadressile info@grow.ee. Grow Finance vastab teile esimesel võimalusel. Soovi korral saate detailsema päringu täita siin.

Jah, Grow Finance pakub maksukonsultatsioone, nõustamise tasu on 120€ pluss käibemaks tunnis. Miinimumtasu on 1 tund. Soovi konsultatsioonile ning nõustamissoovi saate saate ka siit.

Raamatupidamisteenus on paberivaba. See tähendab, et kõik raamatupidamisdokumendid saab esitada e-arvetena, pdf-arvetena või pildifailidena. Grow Finance kasutab kõigi ostuarvete, kviitungite ja kuluaruannete haldamiseks kaasaegseid digilahendusi. 

Jah, see on võimalik, kuid omate teadmisi raamatupidamisest ja Eesti seadusandlusest. Grow Finance soovitab tungivalt lasta raamatupidamise ja maksuaruandluse teha kogenud raamatupidajatel, et saaksite täielikult keskenduda oma äritegevusele.

Jah, soovi korral on võimalik kogu raamatupidamisele saada ligipääs kaugelt. Teenuse tellimiseks ja koostööks ei ole otseselt vaja kohtuda, kuigi me eelistame tihedama koostöö puhul kindlasti ka füüsilist kohtumist. 

Iga kuu alguses tehakse eelmise kalendrikuu tehingute osas teenus. Näiteks kui teie ettevõtte tulud ja kulud tekivad juunis, teostatakse raamatupidamisarvestus ja maksudeklaratsioonid juulis vastavalt kehtestatud ja kokkulepitud tähtaegadele.

Käibemaksuinfo

Eestis on käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustuslik käibemaht alates kalendriaasta algusest 40 000 eurot, mis kehtib ainult Eesti ja Euroopa Liidu klientidele müüdud käibe kohta. Kui teie aastane maksustatav käive on alla 40 000 euro või teie kliendid asuvad väljaspool EL-i, siis ei ole teil kohustust registreerida end käibemaksukohustuslasena ning te ei pea Eestis osutatud teenuste eest, mis muidu oleksid maksustatavad, käibemaksu arvutama ega maksma.

Vabatahtlik registreerimine enne registreerimisläve saavutamist on samuti võimalik. Sel juhul peab Eesti Maksu- ja Tolliametile esitama vastava avalduse..

Käibemaksuseadusest tulenevalt on Eestis käibemaksumäärad 22%, 9%, 5% ja 0%. Teatud sotsiaalset laadi kaupade ja teenuste käive on maksuvaba.

Üksikasjalikku teavet käibemaksu kohta saab lugeda Eesti Maksu- ja Tolliameti  lehelt.

Kui müüakse kaupu, deklareeritakse käibemaks Eestis ainult juhul, kui kaubad saadetakse välja Eestist. Juhul, kui teie kaubad ei asu kunagi Eestis, toimub ost/müük mujal ja tehing ei kuulu Eestis käibemaksuga maksustamisele. Näiteks, kui Eesti ettevõte saadab kaupu Hispaaniast Saksamaale, siis müügikäive ei teki Eesti käibemaksureeglite alusel Eestis, vaid Saksamaal. Kaupadega kauplemisel peate registreerima käibemaksu riigis, kus teie kaubad füüsiliselt asuvad.

 

Kogu protsess on kirjeldatud Eesti Maksu- ja Tolliameti veebilehel „Registreerimine käibemaksukohustuslasena“. Alustuseks peate esitama taotluse käibemaksukohustuslaseks registreerimiseks veebis. Kui taotleja ei ole ettevõtte juhatuse liige, siis on vaja saada juhatuse liikmelt luba „Taotluste esitamiseks käibemaksukohustuslasena registreerimiseks (KMKR)“. See kehtib ka juhul, kui soovite, et teie raamatupidaja seda teie eest teeks.

Teie koostööpartnerina saame ise kõik vajalikud tegevused tehtud.

Jah, Grow Finance saab koostada ja esitada kohustuslikke maksudeklaratsioone  ettevõtetele, kes on sõlminud meiega koostöölepingu. 

Maksustamine

Käibemaksukohustuslane peab iga kuu esitama käibemaksudeklaratsiooni. Kui aruandekuul käivet ega pöördmaksustamisele kuuluvaid soetusi ei ole, esitatakse nulldeklaratsioon. Ettevõtja, kellel on töötajad, peab iga kuu esitama tulu- ja sotsiaalmaksu, töötuskindlustuse maksete ja kohustusliku kogumispensioni maksete deklaratsiooni (vorm TSD).

Kui ettevõttel ei ole lepingulisi töötajaid, tuleb TSD vorm esitada ainult nendel kuudel, mil on jaotatud kasumit dividendidena või tehtud muid kasumijaotisi, antud töötajatele erisoodustusi või tehtud ettevõtte äritegevusega otseselt mitteseotud kulutusi (kingitused, trahvid jne).

Ettevõtte on kohustatud esitama majandusaasta aruande Äriregistrile 6 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.

Üldresidentsus ehk kodakondsus kehtib füüsilistele isikutele ja määratakse isiku passi järgi, samas kui maksuresidentsus määratakse erinevate riikide maksuseaduste alusel. Lihtsustatult, maksuresidentsus on koht, kus isik maksab oma maksud. Füüsilist isikut peetakse residentsiks, kui ta viibib riigis vähemalt 183 päeva jooksul 12 järjestikuse kalendrikuu vältel. Ettevõtte vaatenurgast on maksuresidentsus põhimõtteliselt riigis, kus see on asutatud.

Maksuresidentsus ega e-residentsus ei ole kodakondsus.

On oluline teada, millises riigis olete maksuresident, et maksta makse selles riigis. Kui elate ja töötate Eestis, olete siin maksuresident. Juhatuse liikmetele on kaks palga maksmise võimalust: esiteks, registreerida teid töölepinguga töötajana, mis nõuab Eestis miinimumpalga maksmist. See ei välista dividendide või juhatuse liikme tasude saamist. Teine võimalus on juhatuse liikme leping, kus ei ole ametlikku miinimumpalka ega töötuskindlustusmakse, mis tähendab, et puudub töötuskindlustuskaitse. Dividendid ei saa asendada ametlikku palka, kuna neid ei maksustata tööjõumaksudega.

  1. Esimesena on võimalus registreerida teid töölepinguga töötajana. Sel juhul on Eestis vaja maksta miinimumpalka. See ei välista dividendide või juhatuse liikme tasude saamist. Sellisel juhul tuleb maksta, kui töötaja töötab Eestis. Rakenduvad maksud on 20% tulumaks, 33% sotsiaalmaks, 1,6% + 0,8% töötuskindlustusmaks ja 2% kohustusliku kogumispensioni makse.
  2. Teine võimalus on juhatuse liikme leping. Sel juhul ametlikku miinimumpalka ei ole, samuti ei ole töötuskindlustusmakset, seega puudub kaitse töötuse eest. Juhatuse liige saab Eesti sotsiaalkindlustust ainult juhul, kui palk on vähemalt Eestis kehtestatud ametlik miinimumpalk ja see on makstud siin (Eesti maksuresident). On oluline mõista, et dividende ei saa kasutada ametliku palga asendajana, kuna dividende ei maksustata tööjõumaksudega.

Kui Eesti ettevõtte töölepingu alusel palgatud isikud ei ole Eesti residendid ja elavad ning töötavad välismaal, siis nende palgalt makse Eestis ei deklareerita ega maksta. Maksustamine toimub töö toimumise riigis. Juhatuse liikme, kes elab ja töötab välismaal, saadud töötasu maksustatakse Eestis. Kui isik esitab A1 tõendi, makstakse sotsiaalmaksu tõendi välja andnud riigis. Eestis võib tekkida maksurisk seoses juhatuse liikme lepingu alusel saadud töötasuga.

Enne dividendide maksmist peab olema sissemakstud ja Eesti Äriregistris registreeritud põhikirja järgne osakapital. Dividendid maksustatakse tulumaksuga 20%. Neljandal aastal pärast dividendide maksmise alustamist on saadaval ka madalam 14% määr. Madalama 14/86 maksumääraga dividendide summa põhineb eelneva kolme aasta keskmisel maksustatud dividendil ja omakapitali jaotusel. Kui madalama määraga dividende jaotatakse eraisikule, rakendub lisaks 7% tulumaksu.

Samuti saab dividende maksta ainult jaotamata kasumi (eelneva aasta kasum) alusel, mis põhineb eelmise aasta kohta esitatud aastaaruandel. Käesoleva aasta kasumi arvelt dividendide maksmine ei ole lubatud.

Dividendide maksuaruandlus esitatakse koos palga- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooniga järgneva kuu 10. kuupäevaks pärast väljamakse sooritamist. Tähtaeg on ka tulumaksu maksmise tähtaeg.