Kuidas rahastada ettevõtet?

Ettevõtte rahastamine

Olgu ettevõte alles alustav või juba keskmise suurusega, kasvamiseks on vaja kapitali.  Alati ei ole võimalust või majanduslikult mõistlik kasvu finantseerida ettevõtte äritegevusest ning tuleb kasutada väliseid rahastamisvõimalusi.

Kapitali allikateks võivad olla näiteks:

  • panga finantseering,
  • investorite kaasamine, 
  • toetusmeetmed ning rahastamisprogrammid, 
  • ühisrahastusplatvormid ja muud. 

Enne panga või välisinvestori poole pöördumist, on oluline paika panna plaan ja läbi mõelda, milline kapitali liik sobib paremini sinu ettevõttega. Arvestada tuleb teguritega nagu raha vajaduse suurus, periood, tagasimaksmise graafik, valmisolek osalust müüma, tagatise andmine jms. 

Kapitali kaasamise protsessi alustamiseks on vaja mõista erinevate kapitali liikide eripärasid, et leida kõige sobivam kapitali struktuur. Tutvustame kolme erinevat rahastamise strateegiat – osaluse müümine, laenu võtmine ja toetused ning nende eripärasid. Samuti selgitame, kuidas Grow saab protsessis abiks olla. Alustame!

Võlakapital

Võlakapital on kõige lihtsamini mõistetav kapitali vorm – laen ehk raha välisest allikast, mida ettevõte kasutab äritegevuse rahastamiseks. Ettevõte on võlgu raha laenajale ja peab selle hiljem tagasi maksma. Võlakapitali allikateks võivad olla näiteks pangalaen, võlakirjad ja ühisrahastus.

Pangalaen

Pangalaenu puhul annab pank ettevõttele raha ja ettevõte lubab selle hiljem koos intressiga tagasi maksta.

Lühiajaline laen on kasulik igapäevaste toimingute puhul, näiteks tarned, varude haldamine ja palgad ning makstakse enamasti tagasi aasta jooksul. Idufirmade puhul on ajutised rahaprobleemid täiesti tavapärased ning nende korral on lühiajaline laen väga hea lahendus.

Pikaajalist laenu kasutatakse sageli ettevõtte varade, näiteks maa, seadmed või hooned ostmiseks. Pikaajalise laenu tagasimaksmiseks võib kuluda kuni 10 aastat.

Laenu võib anda nii tagatisega kui ilma. Tagatisega laenu eeliseks on, et nende intressimäärad on tihti odavamad. Seega on mõistlik uurida, kas ettevõttel on vabu omandeid ehk kinnisvara, seadmeid või transpordivahendeid mida tagatisena kasutada saaks. Ka käendamine on üks tagatise variant.

Võlakiri

Võlakiri on sarnane laenule ehk kellegi teise raha, mis intressiga tagasi makstakse. Võlakirjadele on määratud aegumiskuupäev ning enne selle möödumist peab ettevõte tasuma võlakirja omajale tagasi laenu koos intressimaksega. Võlakiri on üldiselt kallim kui pangalaen, kuid selle võrra paindlikum teiste tingimuste poolest. 

Võlakapitali eelised

Erinevalt omakapitalist, kus investorid omavad osakesi ettevõttest, oled võlakapitali kasutades ettevõtte ainuomanik. Kui võlg on tasutud, siis on vastutus ettevõtte tegevuse kohta aru anda lõppenud.

Kui ettevõte saab väga edukaks ja teenib kolossaalseid kasumeid, ei pea seda jagama investoritega ning kasum jääb ettevõttesiseseks kasutamiseks. 

Võlakapitali puudused

Kogu ettevõtte vara on ohus. Kui jääd tagasimaksetega hätta, on laenajal võimalus küsida oma finantseeringut tagasi tagatise näol. Ka vastutava isiku ehk enamasti ettevõtte omaniku vara ja heaolu on sellisel juhul ohus.

Laenu võttes tasub eelnevalt kaaluda võlgade mõju ettevõttele, näiteks, kas ettevõttel on piisavalt finantsi tagasimaksete jaoks. Samuti tasub läbi mõelda, kuidas on kulusid võimalik vähendada, et laenusumma väiksem oleks.

Omakapital

Omakapitali kaudu rahastades kogub ettevõte raha müües teistele tükikesi ettevõtte osalusest. Peamised omakapitali kaudu rahastajad on ingelinvestorid ja riskikapitalistid (venture capitalist). 

Ingelinvestor on isik, kes annab ettevõttele kapitali ja saab vastutasuks osa ettevõttest. Üldiselt investeerivad nad, kui mõistavad, et alustaval ettevõttel on potentsiaali ning nende panustatud raha kasvab koos ettevõttega. Ingelinvestorid on väga populaarsed idufirmade ja alustavate ettevõtete seas, et äritegevuse edendamiseks kapitali saada.

Riskikapitalistid on ettevõtetest investorid, kes investeerivad harvemini ja suurema kapitaliga. Investeeritakse juba väljakujunenud ettevõtetesse ning riskikapitalistid võtavad aktiivsema rolli, mis tähendab ka suuremaid nõudmisi nende poolt. Samas on ettevõttel võimalik saada väärtuslikke kontakte ning teadmisi ettevõtte arendamisel. 

Omakapitali eelised

Kuna raha laenamise asemel müüakse osakesi ettevõttest, siis puudub kapitali tagasimaksmise kohustus. Lisaks peavad investorid ise arvestama riskiga, et ettevõte võib minna pankrotti. Varases etapis on enamasti kapitali kaasamine läbi osaluse müügi lihtsam. Investorite abiga saab ettevõte koguda ka väärtuslikke teadmisi, kogemusi ja kontakte.

Omakapitali puudused

Oma firmast tükke laiali jagades ei ole sa enam ettevõtte ainuke omanik. Kui omandiõiguse tingimused on täpselt määramata võivad kõik ettevõtte omanikud, nii suured kui väikesed, eeldada erinevaid lahendusi probleemidele. Võlakapitaliga sellist probleemi tekkida ei saa, sest kogu omandiõigus jääb endale.

Liiga väike või vähese potentsiaaliga ettevõte ei jää investoritele silma, sest investorid on huvitatud ambitsioonikatest ettevõtetest, millega on võimalik raha teenida. Ligikaudu vaid 80% väikeettevõtetest jäävad esimesel aasta ellu ja 5 aasta pärast langeb see arv 50%-ni. Investorid arvestavad seda ning kaaluvad oma otsust põhjalikult.

Kui investorid keelduvad toetamast võib see mõjuda küllaltki ebamotiveerivalt. Ühe investori keeldumine ei tähenda aga, et tegu oleks tingimata halva äriideega ning tasub proovida ka teisi variante kapitali kaasamiseks.

Ühisrahastus ehk crowdfunding

Ühisrahastus, mis võib olla nii omakapital kui võlakapital, on viimase kümnendi jooksul saanud üha populaarsemaks. Ühisrahastus on väikeste summade kaupa raha kogunemine nii ettevõtetelt kui eraisikutelt. Selleks on internetis ka erinevad ühisrahastusplatvormid, nagu näiteks Funderbeam

Laenupõhise ühisrahastuse puhul viiakse kokku isikud, kes soovivad laenu võtta nendega, kes on seda valmis andma. Investeeringupõhisel rahastusel taotleja pakub ühisrahastusplatvormi kaudu võimalust investeerida taotleja aktsiatesse või teistesse omakapitali vormidesse. 

Ühisrahastuse eelised

Ühisrahastus võimalus investeerida nii investoritel kui tavainimestel väiksemates summades ning saada osa ettevõtte edust. Tänu ühisrahastusplatvormidele toetatakse projekte otse ilma vahendajate või institutsioonideta.

Tänu ühisrahastusele saavad tähelepanu ka väiksemad projektid, mis võivad kasvada suurteks ning annavad ka algajale ettevõtjale paremad eelised eduks.

Ühisrahastuse puudused

Kui ühisrahastuse kaudu kapitali kaasanud ettevõte ei saa edukaks või läheb suisa pankrotti, ei saa ka investorid oma investeeritud raha tagasi. 

Kuna ühisrahastusplatvormidel on tihtipeale väga palju erinevaid ettevõtteid ja projekte, on raske investoritel raske leida usaldusväärseid ja häid investeeringuid ning ettevõtetel keeruline silma paista.

Toetused 

Selleks, et kohalikku majandust elavdada toetavad kohalikud omavalitsused, riik ja Euroopa Liidu fondid nii alustavaid kui ka suuremaid ettevõtteid rahaliselt. Eestis on selleks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ehk EAS. 

Näiteks:

Selleks, et teada millist toetus võiks sinu ettevõte saada, saab nõu küsida professionaalidega nõustamiskeskusest või EAS-ist.

Toetuste eelised

Kuigi tasuta lõunaid ei ole olemas, on toetused sellele kõige ligilähedasem asi tasuta rahale. Toetusele kvalifitseerudes saab ettevõte üldjuhul summa, mida tagasi maksma ei pea.

Toetuste puudused

Selleks, et toetust saada, peab ettevõte sellele esmalt kvalifitseeruma. Üldiselt on kohustus täita dokumente, esitada tõendeid ja vastama teatud kriteeriumitele. Kõik need protseduurid võivad osutuda äärmiselt ajakulukaks.

Kuidas aitame Grow Finances sul kapitali kaasata?

Rahastajad hindavad ettevõtteid, kes suudavad esitada usaldusväärseid finantsandmeid. Usaldusväärsusele aitavad kaasa äristrateegia ning rahastamise eesmärkide, eeliste ja riskide selge sõnastamine. 

Samuti saame sul aidata läbi mõelda erinevad kapitali kaasamise viisid ja valida neist sellise, mis vastab sinu ettevõtte tingimustele. Abistame sind kapitali kaasamise protsessis järgmiste tegevustega:

  • ettevõtte / finantsseisu / projektiga tutvumine (sh kitsaskohtade määratlemine, tagatisliikide hindamine),
  • vajadusel ettevõtte väärtuse hindamine,
  • optimaalse kapitalistruktuuri määratlemine,
  • kapitaliallikate nimekirja loomine,
  • dokumentide / äriplaani (sh rahavoogude prognoos jms) ette valmistamine,
  • läbirääkimine kolmandate osapooltega.

Loe lähemalt Grow kapitali kaasamise teenuse kohta või võta meiega ühendust telefoni: +372 5629 3090 või e-posti kaudu: info@grow.ee.

Viimane aeg on e-arved tööle panna ja teha tarka tööd

Loe, miks on viimane aeg e-arved kasutusele võtta ning milliseid eeliseid see pakub.

Käibemaksumäära muudatus alates 01.01.2024

Uuenda oma teadmisi käibemaksumäära olulistest muudatustest alates 01.01.2024.

Kuidas kaitsta ettevõtte kontosid pettuste eest: 5 olulist soovitust

Kas teie ettevõttes on piisavalt panustatud küberturvalisusele?