Ärianalüütika ettevõttele

Ärianalüütika

Andmete kehva kvaliteedi tõttu kaotavad ettevõtted iga aasta kogu maailmas keskmiselt 15 miljonit dollarit, on leidnud Smarter With Gartner uuringus. Kuidas tagada, et sinu ettevõte selle statistika alla ei kuuluks?

Mis on ärianalüütika (BI)?

Ärianalüütika ehk Business Intelligence on tehnoloogiapõhine protsess andmete analüüsimiseks, eesmärgiga omandada vajalikku infot ja aidata ettevõtetel paremini:

  • Mõista oma äritegevust ja fikseerida kitsaskohad;
  • Saada terviklik ülevaade ettevõttes toimuvast;
  • Teha targemaid, andmetel põhinevaid otsuseid. 

Ärianalüütika toel on ettevõtetel lihtsam mõista oma kliente ja turge, parandada oma tooteid ja teenuseid ning leida uusi võimalusi äritegevuse edendamiseks.

 

Ärianalüütikaga automatiseerid eelnevalt käsitsi tehtud protsessid

Erinevate protsesside automatiseerimine on nüüdseks saanud juba olevikuks. Kui saad andmete kogumine ja korrastamine automatiseerida, saavad töötajad teha päriselt ettevõttele kasulikke ülesandeid. Aja kokkuhoid võrdub raha kokku hoidmisega. 

Varasemalt oli vaja andmed käsitsi erinevatest allikatest koguda, seejärel need Excelisse sisestada ning alles kolmanda sammuna sai analüütik hakata tööd tegema. Nüüd eksportides-importides on protsess kordades kiirem. Toimides koos raamatupidamistarkvaraga kaob ka vajadus aruannete loomiseks. Protsesse automatiseerides tehakse sama töö ära paari päeva asemel minutitega

Ärianalüütikaga on lihtne ja kiire andmeid analüüsida

Forbes on välja toonud, et analüütikud kulutavad 80%  tööajast andmete kogumisele ning vaid 20% ajast analüüsimisele. 

Ärianalüütikaks loodud tarkvara oskab tõmmata andmeid erinevatest allikatest CRMist kuni Excelini. Kõige olulisem siinjuures on, et neid andmeid ei pea enam ise otsima, sorteerima ja koostama, vaid ärianalüütika tarkvara esitab need struktureeritud kujul.

Kogutud andmed sünkroniseeritakse ajaliselt. Nii tagab programm ajakohased tulemused tänu millele on võimalik näha käesolevaid trende ja kaardistada riske. Näiteks, kui analüüsida andmeid, mis tulevad CRM tarkvarast, saab ettevõte teada klientide vajadused ja probleemid, kaardistada ostukäitumist ja tuua välja klienditoe nõrgad kohad. Seejärel saab ettevõte viia sisse vastavad muudatused, et paremaid tulemusi saavutada.

Ärianalüütika parandab andmete kvaliteeti

Nagu varasemalt mainitud, siis ebakvaliteetsed andmed tähendavad rahakadu. Andmed ei pea olema pelgalt kõrge kvaliteediga, vaid segmenteeritud nende karakteristikute järgi, mis ettevõtte edule kaasa saavad aidata. 

Kõige mõistlikum on andmete kogumine automatiseerida, seejärel lasta spetsiaalsel tarkvaral see korrastada ja ebavajalik osa kustutada. Isegi parimad analüütikud on siiski inimesed ja juhuslikud näpuvead on paratamatud. Otsuseid andmete põhjal langetades võib ka väiksemgi viga tuua ettevõttele kahjumit.

Ärianalüütika aitab andmeid paremini struktureerida

Ärianalüütika programmide puhul on heaks abistajaks visuaalselt köitvad graafikud ja tabelid. Oluline on, et graafikuid saab kohandada filtrite või indikaatoritega vastavalt vajadustele. Nii on need kergesti mõistetavad ja  mugav presenteerida nii ettevõtte siseselt kui ka välisinvestoritele.

 

Kas teha ärianalüütikat ise? 

Kindlasti on turul palju ärianalüüsi koolitusi, kuid meie soovitus on – Lase ärianalüüsi teha professionaalidel! Grow Finances kasutame ärianalüütikaks Microsoft Power BI platvormi. Me kavandame ja koostame töölauad (dashboard), mis on kohandatud vastavalt teie konkreetsetele vajadustele ja ootustele pakkudes juurde finants- ja juhtimisalast nõustamist. 

Ärianalüütika aitab sul kokku hoida aega ja raha. Kaardistades oma vahendid ja vajadused toetudes reaalsetele andmetele, on palju lihtsam implementeerida vajalike karakteristikuid ja langetada otsuseid.

Milleks hakata ärianalüüsi tegema?

  • Äritegevuse optimiseerimine;
  • Kogutavate andmete enda kasuks tööle panemine;
  • Äririskide ennetamine läbi analüüsi;
  • Klientide vajaduste mõistmine ja ette nägemine;
  • Tulude suurendamine ja kulude vähendamine.

Loe lähemalt Grow pakutava ärianalüütika teenuse kohta või võta meiega ühendust telefoni: +372 5629 3090
või e-posti kaudu: info@grow.ee.

Viimane aeg on e-arved tööle panna ja teha tarka tööd

Loe, miks on viimane aeg e-arved kasutusele võtta ning milliseid eeliseid see pakub.

Käibemaksumäära muudatus alates 01.01.2024

Uuenda oma teadmisi käibemaksumäära olulistest muudatustest alates 01.01.2024.

Kuidas kaitsta ettevõtte kontosid pettuste eest: 5 olulist soovitust

Kas teie ettevõttes on piisavalt panustatud küberturvalisusele?