Ideaalne raamatupidaja tänapäeval

Raamatupidajad laua ümber

Fakt, et mitmeid raamatupidaja ülesandeid oskavad tänapäeval ka programmid täita, ei ole enam ulmevaldkonda kuuluv. Raamatupidaja töö aga ei ole kusagile kadumas. Kuna paljud ajakulukad ülesanded on raamatupidaja töölaualt kadunud, on raamatupidaja roll ettevõttes samuti muutunud. Uuenenud rolliga kaasnevad ka varasematest erinevad juhipoolsed ootused. Milliseid omadusi ootab kaasaegne juht raamatupidajalt täna?

Raamatupidamise olulisuse mõistmine

Töötajalt oodatakse, et ta oleks hingega asja juures. Raamatupidaja puhul hindab juht tema esitatud ettepanekuid, proaktiivsust, arusaamist ettevõtlusest, trendidega kursis olemist ja nende tajumist. Samuti on väga oluline kiire õppimisvõime.

Muutused on paratamatud ning ilma nendeta ei oleks valdkond jõudnud perfokaartidelt tarkadesse programmidesse. Selleks, et äris häid otsuseid teha, on vaja head raamatupidajat, kes aitab juhil teha õigeid valikuid tuginedes reaalsetele numbritele. Nii on ettevõttel võimalik kasvada ning just see on eduka äri võtmeks.

Raamatupidamistarkvara käsitlemise oskus

Seaduste tundmine ja andmete sisestamise kiirus on kaks kõige olulisemat oskust raamatupidaja töö puhul. Täna on aga turul mitmeid programme, mis neid ülesandeid mingil määral täita oskavad. Loomulikult on raamatupidaja teadmised seadustest asendamatud, kuid täna tema ülesannete hulka lisandunud ka programmi hingeelu mõistmine

Programmi kasutamise eelduseks on oskus seda seadistada, käsitleda ja saadud tulemusi tõlgendada. Tarkvarade puhul on kõige mõistlikum kasutada kõiki seal pakutavaid võimalusi, sest nii pakub see enim väärtust. Selleks aga on tarvis programm kohandada vastavalt oma ettevõtte või büroo vajadustele.

Kaasaegsete töövõtetega raamatupidamine

Tehnika abistab meid nii igapäevaselt kui ka tööelus üha rohkem. Seetõttu on ettevõtte jaoks vajalik palgata töötajad, kes kasutavad kaasaegseid töövõtteid. Tehnikaga sina peal olemine on vajalik praktiliselt igas valdkonnas. Ilma tarkvara abita on küll võimalik tööd teha, kuid koostöös sellega saavutatakse samu tulemusi täpsemini, korrektsemalt ja kiiremini. 

Grow Finance oli üks esimestest raamatupidamisbüroodest, kes loobus paberimajandusest ning korraldab tänaseks oma tööd vaid digitaalselt. Oluline pluss digitaalsete lahenduste juures on võimalus dokumente salvestada, sest paberitel on komme kaduda kaustadesse, sahtlitesse või eksikombel isegi prügikasti.

Ärianalüütika mõistmine ja edastamine raamatupidamisse

Andmete analüüsimise oskus on samuti tõusuteel. Küllaltki keeruline ärianalüütika on tehtud lihtsamaks tänu erinevatele lahendustele, nagu näiteks Microsoft Power-BI, mida Grow Finances kasutame. Programmi abil saab vaid nupuvajutusega näha trende, parimaid tuluallikaid ja kohti, kuhu raha kaotatakse

Osata veakohti ette näha on edu võti. Hea raamatupidaja oskab analüüsi abil saadud andmeid tõlgendada, kliendile arusaadavalt edastada ja teda nende põhjal nõustada. Ärianalüütika annab ettevõttele võimaluse fikseerida kitsaskohad ning saada terviklik ülevaade ettevõttes toimuvast, luues finantsandmetes suurema selguse ja läbipaistvuse.

Lai silmaring raamatupidamisvaldkonnas

Hea raamatupidaja on juhi parem käsi, kes ei peaks oma aega lihtsakoelistele ülesannetele raiskama. Tänasel päeval saab lisaks pelgalt raamatupidamisele tegeleda ka personali küsimustega, automatiseerimise lahendustega, tuleviku planeerimisega ja investeerimsega. Selleks, et raamatupidajal oleks lai silmaring, on vajalik end kursis hoida nii erialaste ja kui ka maailma uudistega, harida end koolitustel ning jagada kolleegidega nii oma õnnestumisi kui ka vigu. 

Siiski on ka oluline, et kõikide nende ootuste juures toetaks juht raamatupidajat tema vajadustele vastavalt. Uute programmide kasutusele võtmisel on mõistlik suunata raamatupidaja professionaali juurde, kes selgitab tarkvara võimalusi. Töötaja silmaringi laiendamisele kaasa aitamiseks on paslik võimaldada enesetäiendamist näiteks koolituste näol. 

 

Grow raamatupidajad vastavad kaasaegse juhi ootustele ja teevad oma tööd hingega. Võta meiega ühendust, et ka sinu ettevõte kasvama hakkaks.

Viimane aeg on e-arved tööle panna ja teha tarka tööd

Loe, miks on viimane aeg e-arved kasutusele võtta ning milliseid eeliseid see pakub.

Käibemaksumäära muudatus alates 01.01.2024

Uuenda oma teadmisi käibemaksumäära olulistest muudatustest alates 01.01.2024.

Kuidas kaitsta ettevõtte kontosid pettuste eest: 5 olulist soovitust

Kas teie ettevõttes on piisavalt panustatud küberturvalisusele?