Raamatupidaja, ära jäta võimalust maksudeks!

Raamatupidajad peavad 10. veebruariks 2015 deklareerima kõik minevikus esinenud asjaolud, mis võivad mõjutada nende tulevast tulumaksukohustust. Seaduse seletuskirjas on öeldud, et kui varasemalt tekkinud õiguseid antud kuupäevaks ei deklareerita, kaotavad maksumaksjad õiguse neid edaspidi väljamakseid tehes maksuvabastuseks kasutada.

Firmad peavad deklareerima kõik asjaolud, mis võimaldavad investeeritud summasid hiljem maksuvabalt välja võtta. Siiani sissemakseid tuli deklareerida alles, siis kui sooviti kapitali maksuvabalt välja võtta.

Maksukohustuse tekkimist mõjutada võivad asjaolud ehk, mida raamatupidaja peab deklareerima:

• äriühingu omakapitali tehtud sissemaksed,
• välisriigis kinnipeetud ja tasutud tulumaks,
• saadud tulud, mille arvel saab maksta tulumaksuvabalt dividende ja teha väljamakseid omakapitalist.

Selleks, et vältida varasemalt omandatud õiguste kaotamist, tuleb ettevõtjatel üle vaadata kõik ajaloo jooksul esinenud asjaolud, mis võimaldaksid äriühingu tulumaksukohustust vähendada ning need õigeaegselt deklareerida.
Edaspidi tuleb ettevõtjatel maksukohustuse tekkimist mõjutada võivad asjaolud  deklareerida jooksvalt sellele asjaolulue järgneval kuul toimunud. Vaata lisaks Maksu- ja Tolliametist.

Kommentaarid on suletud.