Palgaarvestus- usalda professionaali

  Palgaarvestus on ettevõtte toimimisel üks olulisemaid protsesse, millest tulenevalt saavad töötajad õigeaegselt ja õiglaselt tasustatud. Palgaarvestus on üsna kulukas, kuna nõuab nii tööaega, töötaja panust ning kindlasti ei tohi puududa ka kaasaegne palgaarvestus programm. Mis teeb aga palgaarvestuse äärmiselt oluliseks ning miks pole teenus asendatav pelgalt palgakalkulaatoriga?

Palgaarvestus tugineb seadusele

Palgaarvestus tugineb seadusele, milles võib esineda igal ajahetkel muudatusi. Kuna töötasu oleneb erinevatest seadustest, näiteks maksu- ja tööseadustest, tuleb hoida silma peal igal valdkonna uudisel ja uuendusel, et tagada korrektne palgaarvestus. Sellest tulenevalt on äärmiselt oluline, et ettevõttes käib palgaarvestus pädeva oleva töötaja ja kaasaegse palgaarvestus programmiga, mis arvestab ka aktuaalset olukorda. Korrektne palgaarvestus on äärmiselt oluline nii ettevõtte kui töötaja vaatepunktist: õigeaegne, korrektne ja seaduslik palk toob rõõmu töötajale, millest tulenevalt suureneb ka töörahulolu, mis aitab omakorda kaasa ettevõtte arengule. Palgaarvestus on kolme osapoole – töötaja, tööandja ja riigi – soovide ning nõudmiste puutepunkt, mida ühendab palgaarvestaja, kogudes kokku infot, arvestades seadusi, tehes väljamakseid ja deklaratsioone. 

Palgaarvestus kui keeruline protsess

Palgaarvestus on üks keerukaim raamatupidamisprotsess, kuna see hõlmab lisaks erinevatele seadusemuudatustele ja protsesside uuendamisele ka erinevaid tasuliike, mille muudatustega peab teadlik olema. Näiteks on erineb palgaarvestus puhkuse või haiguspäevade puhul, mille eest tuleb arvestada ka vastava hüvitisega tasu. Samuti on oluline teada, et kuna maksustamise määrad erinevad vastavalt inimeste väljateenitud tasudele, on äärmiselt oluline roll ka korrektsel, toimival ja kaasaegsel palgaarvestus programmil. Näiteks mõjutavad maksustamise määrasid maksuvaba tulu suurus, miinimumpalgaga töötajate puhul töötasu alammäära suurenemine, kogumispensioni muutused ja maksustamine pensioniikka jõudes. Sisestades andmed lihtsasse palgakalkulaatorisse, võib saada aimduse eeldatavate maksude ja töötasu kohta, ent põhjaliku ja korrektse palgaarvestuse tagab siiski vaid vastav palgaarvestus programm.

Milliseid protsesse hõlmab palgaarvestus?

Lisaks töötasude arvestamisele ja seadusmuudatuste järgimisele koosneb palgaarvestus erinevatest protsessidest, näiteks:
 • igakuine palgaarvestus, lisatasude, preemiate ja lõpparve arvestus
 • palgalipikute saatmine töötajatele
 • töötajate registreerimine Maksu- ja Tolliametis
 • III samba maksete ettevalmistus
 • puhkusetasude ja erinevate hüvede ja hüvitiste arvestus
 • puhkusesaldode arvestus ja jälgimine
 • tööajagraafikute kontroll
 • aruandluse koostamine ja esitamine
 • professionaalne palgaarvestus programm 
 • töölepingute koostamine
 • nõustamine nii maksustamise, kui ka personaliga seotud küsimustes
 • muud kliendi spetsiifikast tulenevad ülesanded

Miks valida palgaarvestuseks väline partner?

Nagu eelnevalt näha, on palgaarvestus katkematu töö, millel on äärmiselt oluline roll ettevõtte toimimisel ja töötajate rahulolu tagamisel. Valides palgaarvestuseks väline partner, on võimalik kasutada alati ajakohaseid ja kaasaegseid palgaarvestus programme, vältida palgakalkulaatori kasutamisel tekkivaid vigasid ning olla alati kindel, et palgaarvestus on aktuaalsetele seadustele tuginev. Pluss lihtne kiirest kasvada ja kahaneda. Grow Finance pakub oma teenuseid püsivalt 600-le kodu- ja välismaisele ettevõttele, kes on usaldanud ettevõtte spetsialiste oma raamatupidamisega. Tellides palgaarvestus Grow Finance’st võib kindel olla, et palgaarvestus on õigeaegne ja korrektne, palgaandmed ei leki, isikuandmeid töödeldakse seaduspäraselt ja nõuetekohaselt, kasutusel on kaasaegne palgaarvestus programm ning töötasu on vastavuses aktuaalsete seaduste ning toimuvate muudatustega. Loe Grow Finance palgaarvestuse kohta rohkem siit.