Palgaarvestus

Palgaarvestus on katkematu protsess, millel on äärmiselt oluline roll ettevõtte toimimisel ja töötajate rahulolu tagamisel. Palgaarvestus tugineb seadusele, milles võib esineda igal ajahetkel muudatusi. Kuna töötasu oleneb erinevatest seadustest, näiteks maksu- ja tööseadustest, tuleb hoida silma peal igal valdkonna uudisel ja uuendusel, et tagada korrektne palgaarvestus.

Miks valida palgaarvestuseks väline partner?

Valides palgaarvestuseks välise partneri, on võimalik kasutada alati ajakohaseid ja kaasaegseid palgaarvestus programme, olla kindel õigeaegses ja korrektses teenuses, isikuandmete seaduspärases töötluses, andmete diskreetsuses ja seadustele tuginevas teenuses.
Pluss lihtne kiirest kasvada ja kahaneda.
Palgaarvestuse teenus ei eelda, et sa tellid ettevõtte raamatupidamisteenuse terviklikult meilt! 

Palgaarvestus on üks keerukaim raamatupidamisprotsess, kuna see hõlmab lisaks erinevatele seadusemuudatustele ja protsesside uuendamisele ka erinevaid tasuliike, mille muudatustega peab kursis olema.
Kasutame erinevaid programme nagu Navision(Palk365), Directo, SAF, Merit Palk, Scala, Taavi, Persoona jne. Lõpliku valiku teeme lähtudes kliendi soovist ja vajadustest.

Milliseid protsesse hõlmab palgaarvestus?

Lisaks töötasude arvestamisele ja seadusmuudatuste järgimisele koosneb palgaarvestus erinevatest protsessidest, näiteks:

 • igakuine palgaarvestus, lisatasude, preemiate ja lõpparve arvestus;
 • palgalipikute saatmine töötajatele;
 • töötajate registreerimine Maksu- ja Tolliametis;
 • III samba maksete ettevalmistus;
 • puhkusetasude ja erinevate hüvede ja hüvitiste arvestus;
 • puhkusesaldode arvestus ja jälgimine;
 • tööajagraafikute kontroll;
 • aruandluse koostamine ja esitamine;
 • professionaalne palgaarvestus programm;
 • töölepingute koostamine;
 • nõustamine nii maksustamise, kui ka personaliga seotud küsimustes;
 • muud kliendi spetsiifikast tulenevad ülesanded.

 

Tekkis huvi? Võta meiega ühendust jättes oma kontaktandmed.

KÜSI PAKKUMIST