Kapitali kaasamine

 

Olgu selleks äritegevuse laiendamine või ümberkujundamine, omandamine või kapitalistruktuuri muutmine, aitame leida rahastust selle finantseerimiseks.

Kapital võib olla omakapitali, võla või konverteeritava instrumendi vormis, millel on nii võla kui ka omakapitali omadused. Parima rahastamisallika hindamine sõltub teguritest nagu  tingimused, riskid või eeldatavad kulud / kasu. Võttes arvesse eelneva, on esmane prioriteet välja selgitada sobiv kapitalistruktuur ning määratleda selle saavutamiseks allikad, milleks võib olla näiteks:

 • panga finantseering,
 • investorite kaasamine,
 • toetusmeetmed ning rahastamisprogrammid,
 • ühisrahastusplatvormid
 • ja muud.

 

Rahastajad hindavad partnereid, kes suudavad esitada usaldusväärseid finantsandmeid, mida toetavad äristrateegia ning rahastamise eesmärkide, eeliste ja riskide selge sõnastamine. Antud teenus koosneb järgmistest tegevustest:

 • ettevõtte / finantsseisu / projektiga tutvumine (sh kitsaskohtade määratlemine, tagatisliikide hindamine),
 • vajadusel ettevõtte väärtuse hindamine,
 • optimaalse kapitalistruktuuri määratlemine,
 • kapitaliallikate nimekirja loomine,
 • dokumentide / äriplaani (sh rahavoogude prognoos jms) ette valmistamine,
 • läbirääkimine kolmandate osapooltega.

 

Võta julgesti meiega ühendust telefonil +372 566 46 876 või allpool oleva kontaktvormi abil.

"*" indicates required fields

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.