Uncategorized @et

Töötasu COVID-19 hüvitise taotlusi saab hakata esitama

Töötasu COVID-19 hüvitise taotlusi saab esitada. Taotluse peab esitama 5 päeva jooksul arvestades töötasu väljamaksest ehk tööandja omapoolse osa väljamakse tegemisest. Tööandja omapoolse töötasu väljamakse minimaalne summa on 150 eur, mis peab olema enne taotluse esitamist makstud.

Hüvitise põhimõtted

Hüvitist makstakse, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kahele tingimusele kolmest:

  •      tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;
  •      tööandjal ei ole vähemalt 30 protsendile töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda;
  •      tööandja on vähemalt 30 protsendil töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30 protsenti või alampalgani.

Juunis hüvitiste saamine on karmimatel ingimustel, kus eelnev 30 protsenti asendub 50 protsendiga.

Oluline teada

  •      hüvitise avalduse esitab töötukassale tööandja, kuid hüvitis makstakse otse töötajatele;
  •      hüvitist makstakse perioodi märts-mai 2020 eest, tööandja saab töötajale hüvitist taotleda kahe kuu eest;
    tööandja esitab töötukassale iga kalendrikuu kohta eraldi avalduse pärast seda, kui on töötasu töötajatele välja maksnud;
  •      kui tööandja lõpetab töösuhte töötajaga koondamise tõttu samal kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse või sellele järgneval kuul, peab ta hüvitise töötukassale tagasi maksma.

Taotluse esitamine

Taotluse saab Töötukassale esitada raamatupidaja, milleks juhatuse liige saab anda volituse siin.

Pikemalt saad lugeda Töötukassa kodulehelt.

Grow tegeleb püsivalt sellega, et meie raamatupidajad käiksid ajaga kaasas. Hoiame ennast kursis  Eestis ja maailmas valitseva olukorraga ja püüame leida lahendusi ettevõtetele ja töötajatele.  Võta meiega ühendust meie kodulehe kaudu, saada e-kiri aadressile info@grow.ee või hoopis helista numbril 5629 3090