Uncategorized @et

Korduma kippuvad küsimused raamatupidajale seoses eriolukorraga

Kuidas käib töötasu vähendamine seaduse alusel?

Meie esimene soovitus on püüda leida töötajaga kokkulepe, kui see ei ole võimalik, näiteks soovitakse kasutada töötasu hüvitist, siis peavad olema selleks täidetud kaks järgmist tingimust:

  • Ettenägematud ja tööandjast sõltumatud asjaolud ei võimalda anda kokkulepitud ulatuses tööd.
  • Kokkulepitud töötasu maksmine on tööandjale ebamõistlikult koormav.

Töötajat tuleb sellest 14 päeva ette teavitada ja hiljemalt 7 päeva jooksul peab töötaja andma oma vastuse. Kui töötaja ei ole nõus, siis on tal õigus tööleping üles öelda, teatades ette viis päeva. Töötajale tuleb tasuda väljateenitud töötasu, kasutamata puhkuse hüvitis ja ühe kuu keskmise töötasu ulatuses hüvitis.

Töötasu võib vähendada alammäärani ( 584 eurot/ kuus ) ja kuni kolmeks kuuks.

Grow-Finance-tule konsultatsioonile

Kas ma saan kasutada töötasu hüvitist enda ettevõttes?

Töötasu hüvitamist saab taotleda juhul, kui tööandja vastab vähemalt kahele tingimusele kolmest:

  • Tööandja käive on langenud 30% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibega mille eest hüvitist taotletakse.
  • Tööandjal ei ole vähemalt 30% töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda
  • Tööandja on vähemalt 30% töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% või alampalgani (töötasu alandamine peab toimuma TLS § 37 alusel, mis on tööandja ühepoolne otsus)

Töötasu hüvitist makstakse töötajatele, kes on tööl töölepingutega ja kelle töötasu on vähendatud või kellele ei ole kokkulepitud mahus tööd anda.

Hüvitise suurus on 70% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust. Hüvitise maksimumsuurus on 1000 eurot (bruto). Tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 eurot (bruto). Hüvitis on õigus saada kuni kahe kuu eest kolme kuulise perioodi jooksul.

Grow Finance-raamatupidamine

Kas ma peaksin praegu oma maksuvõla ajatama?

Ettevõte, kellele ei ole võla puudumise tõendi saamine oluline, ei ole mõistlik esitada taotlust maksuvõla ajatamiseks enne eriolukorra lõppu või  enne 21.04.20. Sellisel juhul on võimalik arvestada sisse viidavaid muudatusi intressiarvestamise ja maksegraafiku pikkuse osas.

Kuni 1. maini ettevõtete maksuvõlalt intressi ei arvestata ja alates 1. maist on intressimäär 0,03% päevas ja ajatamisel vähendatakse intressi kuni 100%.

Grow tegeleb püsivalt sellega, et meie raamatupidajad käiksid ajaga kaasas. Hoiame ennast kursis  Eestis ja maailmas valitseva olukorraga ja püüame leida lahendusi ettevõtetele ja töötajatele.  Võta meiega ühendust meie kodulehe kaudu, saada e-kiri aadressile info@grow.ee või hoopis helista numbril 5629 3090