Uncategorized @et

Toetused ettevõtete abistamiseks

Oleme siia kogunud ettevõtete abistamise erinevaid meetmeid, nii toetuste kui ka KredExi laenude näol. Kuna toetuste meetmed ajas on muutuvad ja ettevõtete vajadused  väga erinevad, siis soovitame alljärgnevatel lehtedel silma peal hoida. Saate jälgida kas on avatud või  lisandumas  Teie ettevõtte jaoks mõni meede, millest Teil võiks abiks olla.

Eesti Töötukassa

Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama. Hüvitist saab rakendada hetkel mai 2020 palkade suhtes, kuid suure tõenäosusega pikendatakse seda meedet ka juuni kuu palkadele.

[button text=”Töötasude hüvitamine” link=”https://grow.ee/tootasu-covid-19-huvitise-taotlusi-saab-hakata-esitama/”]

EAS

EAS pakub lisaks erinevatele toetustele ka nõustamisteenuseid ning praktilisi koolitusi ja töötubasid oma valdkonna tippude poolt. Lisaks on neil ka COVID-19 mõjude leevendamise meetmeid.

[button text=”EAS toetused” link=”https://www.eas.ee/teenused/”]

KREDEX

KredEx aitab koroonaviiruse tõttu raskustesse sattuvaid ettevõtteid läbi uute kriisimeetmete.  KredEx hakkab käibelaene, investeerimislaene ja suuremates summades laenukäendusi andma pärast seda, kui lisaeelarvega on eraldatud KredExile selleks vajalik kapital ning Riigikogu on muutnud Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadust. Väiksemas summas laenukäenduste andmisega juba alustati.

[button text=”Kredex laenud” link=”https://kredex.ee/et”]

Muud toetusi jagavad asutused

Lisaks eelnevatele tasub uurida Teie valdkonnaga seotud ministeeriumite kodulehelt infot toetuste osas.  Enamuses neist on ka COVID-19 kahjudega seotud toetusi.

[button text=”Kultuur ja sport” link=”https://www.kul.ee/”]

[button text=”Põllumajandus” link=”https://www.agri.ee/ministeerium-uudised-ja-kontakt/toetused-ja-riigiabi”]

 

Grow tegeleb püsivalt sellega, et meie raamatupidajad käiksid ajaga kaasas. Hoiame ennast kursis  Eestis ja maailmas valitseva olukorraga ja püüame leida lahendusi ettevõtetele ja töötajatele.  Võta meiega ühendust meie kodulehe kaudu, saada e-kiri aadressile info@grow.ee või hoopis helista numbril 5629 3090