Uus töölepingu seadus on paratamatus

Sellest, et praegu kehtiv töölepingu seadus on ajale jalgu jäänud, on viimastel aastatel üpris palju räägitud. Olgugi, et seadust on korduvalt muudetud, võeti praegu kehtiv töölepingu seadus siiski vastu juba kümme aastat tagasi. Arvestades kõiki viimase kümne aasta jooksul töötamise ja majanduse vallas aset leidnud muutusi ei ole imestada, et seadus on selgelt ajale jalgu jäänud.

Uus põlvkond eeldab uusi lahendusi

Praegu tööle minevate noorte eeldused töötamise osas on hoopis teistsugused kui need olid nende vanematel. Uuringutega on leitud, et  viimastel aastatel tööelu alustanud või peagi alustavaid noori iseloomustavad järgmised omadused:
  • nad mõistavad paremini interneti olulisust töövahendina;
  • nad soovivad karjääris kiiresti edasi jõuda;
  • nad eeldavad, et tööülesanded on huvitavad ja vaheldusrikkad;
  • nad soovivad tunnustust ja selle puudumisel vahetavad sageli töökohti.
Palju sellest on midagi täiesti uut ja pole imestada, et aastakümne eest vastu võetud seadus ja selle aluseks olnud eeldused enam ei päde.

Milline on uus normaalsus, millega kohaneda?

Aastal 2018 ei ole enam iseenesestmõistetav, et tööaeg on kaheksast viieni, et puhkust saab suvel kuu aega ja et kõige olulisem on “tagumikutunnid” kontoris täis istuda. Peale tuleb uus normaalsus, mida iseloomustavad näiteks projektipõhised tööd, töö- ja puhkuseaja vahelise konkreetse piiri kadumine, töötamine enda valitud kohas jne. Selle uue normaalsusega peavad kohanema nii tööandjad kui ka töölepingu seadus – loobuda tuleb jäikadest raamidest ja võimaldama peaks rohkem paindlikkust. Tänased tööotsijad ei ole sageli mitte niivõrd oma kitsa eriala spetsialistid, vaid inimesed, kes on valmis midagi uut ja huvitavat proovima. Nii ettevõtjad kui ka töölepingu seadus peaksid seda kõike võimaldama. Töölepingu seadus ise vajab täiendamist näiteks uute töösuhete kirjeldamisel. Just mainitud noorem põlvkond eeldab vabamaid töösuhteid (osaline tööaeg, projektipõhisus, paindlikud puhkuseajad jne), mis aga tagaksid samasugused sotsiaalsed garantiid. On viimane aeg see uus normaalsus ka seadustes üksikasjalikult lahti kirjutada.

Aitame parimad lahendused üles leida

Olgu praegu kehtivad seadused milliseid tahes, oma ala spetsialistid suudavad siiski igale murele lahenduse leida. Raamatupidamisbüroo Grow on suunatud innovaatiliste lahenduste kasutamisele ja meile ei ole võõras raamidest väljaspool mõtlemine. Kui sul on esialgu keerukana tunduvaid erisoove, võta meiega ühendust ja leiame üheskoos lahenduse.