Töötasu alammäära muudatus 01.12.2012

Alates 01.01.2012 on kehtestatud töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral tunnis 1,80 eurot ja kuus 290 eurot. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse suurus jäi aga endiselt tasemele 91,75 eurot kuus.

Eelnevast tulenevalt tuleb tööandjal tagada töötajale töötasu vähemalt ette antud alammäära ulatuses. Kaalumist väärib aga siiani eelneval aastal kehtinud alammäära ulatuses makstud juhatuse liikme tasu muutmine või muutmata jätmine. Nimelt puudub juhatuse liikme tasu maksmise kohustus ette antud määras. Ometi on mitmed ettevõtjad kehtestanud juhatuse liikme tasu alammäära ulatuses tulenevalt juhatuse liikme ravikindlustusega kaasneva sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse suurusest. Viimane oli siiani võrdne töötasu alammääralt makstava sotsiaalmaksu suurusega. Seega puudub juhatuse liikme tasu tõstmise kohustus ja selle muutmata jätmisel ei teki ettevõttele täiendavaid kulusid.