Vähenev maksumäär võib tuua töövaidluse

Alates 01.01.2013. vähenevad töötuskindlustusmakse määrad, mis muudavad ka välja makstava töötasu suurust. Uueks tööandja töötuskindlustusmakse määraks on 1% ja kindlustatu (töötaja) töötuskindlustusmakse määraks on 2%.

Nii peaks juba aasta alguses välja makstav detsembri töötasu rõõmustama palga saajat suurema summaga ja tööandjat väiksema kuluga. Segadusi võib aga tekkida tööandjatel, kes on töötajatega kokku leppinud töötasu netosummas ehk „välja makstava palga summa“. Viimastel aastatel oleme kogenud vaid tõusvaid töötuskindlustusmakse määrasid, mistõttu oli kokku lepitud netotasu säilimine töötaja jaoks positiivne ning seadusega igati kooskõlas. Maksukoormuse vähenemisel aga kujuneb sama netosumma suuruses töötasu tegelikult väiksemaks, mis ei ole üldjuhul ilma poolte kokkuleppeta lubatud. Õigusaktides on sätestatud tingimused, mille korral lubatakse töötasu vähendamist ka ühepoolselt, kuid ka siis tuleb ettekirjutatud protseduure järgida.

Eksituse ilmsiks tulemisel saab enamasti loota töötajate mõistvale suhtumisele ning vea korrigeerimine kujuneb lihtsaks. Ometi võib igasugune töötasu vaidlus jõuda erinevate asjaolude kokku langemisel töövaidluskomisjoni. Tööandja kahjuks langetatav otsus töötasu õigusvastase vähendamise tõttu ei üllata ilmselt kedagi. Kahtluse tekkimisel on just praegu õige aeg suhelda oma raamatupidajaga või raamatupidamisteenuse pakkujaga, vältimaks maksu vähendamisest tulenevaid pingeid. Tegelikult peaksid maksu muudatusest mõlemad pooled võitma. Samuti on raamatupidamises lihtsam kajastada palgaarvestus kohe õigesti, ilma tähendavate paranduste tegemiseta.