Muud

Lepingud

Juhatuse liikme leping
Juhtimisteenuse osutamise leping
Käsundusleping
Töövõtuleping
Agendileping
Laenuleping

Võlad

Meeldetuletus (esimene) lihtne e-kiri
Meeldetuletus (esimene) lihtne
Meeldetuletus (esimene)
Meeldetuletus (korduv) arvete loeteluga
Meeldetuletus (korduv) viivisega
Meeldetuletus (korduv)

Pretensioonid

Reklamatsioon kahjunõudega

Omakapital eurodesse

Omakapitali konverteerimise kandeavalduse juhend
Ainuosaniku otsus omakapitali konverteerimisest eurodesse
Osanike otsus omakapitali konverteerimisest eurodesse
Põhikiri eurodes omakapitaliga

Osanike otsused

Ainuosaniku otsus juhatuse liikme tagasikutsumisest
Ainuosaniku otsus ärinime muutmisest

Muud lepingud

Komisjonileping
Kasutusvalduse leping
Autorileping
Mitteeluruumi üürileping
Mitteeluruumi rendileping (sisult üürileping)
Lepingu lõpetamise teade