Mis on KPI ja kuidas seda kasutades edukam olla?

Ärianalüüs võib paljudele tunduda millegi ülejõukäivana ja sellega ei taheta sageli tegeleda. Kuigi peab nentima, et tegemist on tõesti väga mahuka ainesega, on see “tükkideks võetuna” aga väga loogiline. Kuna paljud Eesti ettevõtted ärianalüüsi meetodeid ei rakenda, on tulevikku silmas pidades tegemist ka kogu majanduse seisukohalt väga olulise valdkonnaga.

Kuidas ettevõtte ärianalüüsiga alustada?

Nagu eelnevalt mainitud, ei ole koost lahti võetuna analüüs nii hirmutav midagi. Sellega lähemalt tutvudes on võimatu märgata eeliseid ettevõtte seisukohalt. Kuna kogu ärianalüüsi teemat ei saa ühe postitusega kokku võtta, keskendume hetkel hoopis sellisele efektiivse finantsanalüüsi osale nagu tulemuslikkuse võtmenäitajad.

Kindlasti oled siin-seal juhtunud lugema lühendit KPI ja mõelnud, et mis asi see veel on? Tegemist ongi samade tulemuslikkuse võtmenäitajatega (key performance indicator), mida iseloomustavad näiteks järgmised aspektid:

  • need on suunatud ettevõtte tulevaste näitajate parandamiseks – neid kasutades on võimalik ettevõttele teatud sihid seada ja seejärel nende täitmist jälgida;
  • sama oluline kui sihtide seadmine on teel olemise jälgimine – sel viisil on võimalik jälgida seda, kuidas ettevõttel eesmärkide täitmisel läheb, ja sihte korrigeerida;
  • kõige paremini töötavad täpselt seatud eesmärgid – oluline on jälgida, et jälgitavad võtmenäitajad oleksid konkreetsed ja vastaksid täpselt vajadustele.

Kuidas eesmärkide seadmisest edasi liikuda?

Olles ettevõttele eesmärgid seadnud ja mõõdikud paika pannud, tuleb mõne aja möödudes tehtut tulemuslikkuse võtmenäitajatega analüüsida. Klassikalises skeemis järgnebki eesmärkide seadmisele ja tegevusele tulemuste võrdlemine seatud sihtidega ja sellest lähtuv tegevuste korrigeerimine. Ehk siis justkui järgnevate etappide nõiaring – eesmärgi seadmine, tegevused, tulemuste analüüs, uued tegevused, uus analüüs jne.

Juba selliste lihtsate ülesannete täitmise järel võid olla kindel, et ka sinu ettevõtte tegevuse aluseks on ärianalüüs. Ent see oli vaid põgus tutvustus ja edaspidi on juba võimalik anda ülevaade tulemus- ja tegevusmõõdikutest.

Ärianalüüs on eduka ettevõtluse alus

Oma ettevõtte äritegevuse analüüsimist on võimatu alahinnata ja loodetavasti tegelevad lähitulevikus sellega kõik siinsed ettevõtjad. Kui aga soovid, et keegi sind sellel teemal nõustaks või abistaks, võta ühendust raamatupidamisbürooga Grow.

Kõigi meie tegevuste sihiks on ettevõtte edukuse suurendamine. Tellides meilt nõustamis- või raamatupidamisteenused, saate meilt ka igakuise finantsanalüüsi, mis annab kiiresti ja põhjalikult ülevaate ettevõttes toimuvast. Võta meiega ühendust ja rakendame tulemuslikkuse võtmenäitajaid ka sinu ettevõtte hüvanguks!