Miks palgaarvestus ettevõttest välja viia?

Raamatupidamisteenust sisse ostes on oluline silmas pidada fakti, et tegemist ei ole “kõik või mitte midagi” olukorraga. Ehk siis teenust tellides võib ettevõtte raamatupidaja töökoormuse vähendamiseks tellida ka mõne konkreetse ülesande täitmise.

Konkreetsete teenuste valik on lai, kuid palgaarvestus on kindlasti üks selliseid teenuseid, mille tellimist tasuks kaaluda. Seda esineb küll vaid korra kuus, kuid tegemist on raamatupidaja jaoks intensiivse ja stressirohke perioodiga, mil tuleb sageli ka kaastöötajatele seletusi jagada. Selle kõige ettevõttest välja viimine võib oluliselt sisekliimat parandada ja raamatupidaja stressi ning vastutust vähendada.

Palgaarvestus ja sellega seotud probleemid

Sarnaselt paljudele teistele raamatupidamise osadele hõlmab ka palgaarvestus väga palju muutujaid, millega arvestada. Millised on peamised palgaarvestusega seonduvad murekohad?

  • Sageli muutuv seadusandlus. Palgaarvestus puudutab mitmeid seadusi ja põhitöö kõrvalt kõigega igaks juhuks kursis olemine ning pidev koolitustel osalemine ei pruugi raamatupidaja jaoks otstarbekas olla.
  • Kinnipidamiste jälgimine. Ka lihtsamates ettevõtetes võib väga palju kõrgepalgalise pearaamatupidaja aega kuluda ainuüksi erinevate kohtutäiturite, pakutavate soodustuste piirmäärade, erisoodustuste jmt jälgimisele.
  • Erinevate soodustuste taotlemine. Invaliidide, pensionäride, lapsevanemate ja töötutega kaasneb mitmeid soodustusi ning neid peab oskama õigel ajal õigest kohast tagasi taotleda.

See aga ei ole kogu teemadering, millega arvestada, sest iga töötajaga võivad kaasneda täiendavad kohustused – näiteks miinimumpalk, haigused, puhkused, koondamine või pensionile jäämine. On loomulik, et kõige selle silmas pidamine on keeruline ja seetõttu on palgaarvestus sisse tellitava teenusena loogiline valik.

Teenuse tellimise eelised

Nagu iga teise valdkonnaga, on palgaarvestuse tellimise peamiseks eeliseks just osutatava teenuse professionaalsus. Raamatupidamisfirmade töötajad on alati koolitatud, nad omavad ülevaadet kõigist vajalikest seadustest ja pakutav teenus on väga paindlik ning muutub koos kliendi vajadustega. Kui igakuine palgaarvestus ettevõtte raamatupidaja tööde loetelust välja jääb, vabaneb selle arvelt palju töötunde muude kohustuste täitmiseks.

Eelnevast lähtuvalt suudavad igapäevaselt palgaarvestusega kokku puutuvad spetsialistid tagada palkade kiire ja nõuetekohase arvestamise. Kuna palgaarvestus on miski, mis peab toimuma iga kuu nagu kellavärk, vabastab teenuse sisse ostmine ettevõtte raamatupidaja kohustusest valida oma puhkuseaeg palkade arvestamise perioodidest lähtuvalt.

Lisaks meeldib väline sõltumatu palgaarvestus ka omanikele ja investoritele, kuna topeltkontroll tõstab usaldusväärsust.

Millest palgaarvestuse teenuse valimisel alustada?

Teenust tellima hakates tasuks mõelda ettevõtte vajadustele ja sellele, millised ressursid seda tehes ettevõttes vabaneksid. Kui oled plaani paika pannud või kui tunned, et vajad otsustamisel siiski spetsialisti abi, saada e-kiri aadressile info@grow.ee.

Selgitame koos välja vajamineva teenuse ja paneme paika mõistliku lahenduse ettevõtte töö lihtsamaks muutmiseks.