Efektiivne finantsanalüüs ja riskide vältimine

Iga ettevõtte tegevus hõlmab hulganisti suuremaid või väiksemaid aspekte, millest ei pruugigi alati olla nii kerge ülevaadet saada. Kuid kuna ettevõtte tegevuste planeerimine ilma seni tehtust ülevaadet omamata ei ole otstarbekas, tuleb siinkohal appi finantsanalüüs.

Finantsanalüüs on ettevõtte juhtimiseks hädavajalik, kuna see annab ülevaate tehtust, käimasolevast ja aitab ka tulevikku planeerida. Sellise ülevaate saamine on vajalik paljudele osapooltele – juhtkond leiab vastuse ettevõtte edu puudutavatele küsimustele, investorid saavad andmeid investeeringute tasuvuse kohta jne. Seega võib julgelt öelda, et tegemist on hädavajaliku lahendusega ärilise ettevõtte kõigile osapooltele.

Finantsanalüüsi riskid

Nagu eelnevast lugeda võib, on tegemist ettevõtte finantsidest ülevaate saamiseks väga vajaliku lahendusega. Kuid sellega võivad kaasneda omad riskid, millest mõned on toodud allpool.

  • Eesmärkide puudumine. Finantsanalüüsi võib küll olla põnev lugeda, kuid seejuures tuleks alati mõelda uute eesmärkide seadmisele. Nägid midagi, mis vajaks parandamist – sea selle kohta kohe ettevõttele eesmärgid! Seejuures ei pea tegemist olema vaid otseselt rahaliselt mõõdetava tuluga, vaid see võib puudutada ka ettevõtte imago värskendamist, turundust üldse jne.
  • Liigne lahterdamine. Sageli võidakse mõelda, et näiteks kasumlikkus on midagi sellist, mis on mõeldud vaid tippjuhtidele teadmiseks. Tegelikult võiks finantsanalüüs hõlmata ka seda, kuidas saavad kasumlikkusse panustada teisedki töötajad. Ehk siis hea oleks kui sellest oleks ülevaade ka alama astme juhtidel ning miks mitte ettevõtte teistelgi töötajatel.

Need kaks suuremat kategooriat mahutavad aga ka hulga väiksemaid teemasid, mida silmas pidada. Kõigel peaks olema oma siht ja seda eesmärki peaks teenima iga investeering.

Milline on efektiivne finantsanalüüs?

Hea ja tõhus finantsanalüüs on selline, mis vastab kõigile tekkida võivatele küsimustele kiiresti ja konkreetselt. Kui aastaaruanne on juba oma loomult mahukam dokument, siis ettevõtted võiksid kasutada igakuist lühikest finantsanalüüsi koondaruannet.

Seejuures iseloomustab efektiivset analüüsi kindlasti see, millest dokument koosneb. Hea analüüs hõlmab vaid neid näitajaid, mis on ettevõtte seisukohast olulised, ja seda loomulikult analüüsi koostaja asjatundlike kommentaaridega.

Just sellistele tingimustele vastava finantsanalüüsi teenust pakub ka Grow. Koostame sinu jaoks ka raamatupidamisest kaugel oleva isiku jaoks mõistetava nõustava dokumendi, mis aitab vältida vigu otsuste tegemisel. Iga aruannet saab kohandada kliendi vajadustest lähtuvalt – võta meiega ühendust aadressil info@grow.ee ja valime välja just sinu ettevõtte jaoks olulised parameetrid.