Majandusaasta aruanne

Alates 01.01.2016 majandusaasta aruannetele kehtivad uued nõuded, mis lähtuvad ettevõtte suurusest.

Mikroettevõtja (üks näitaja ületab)

1) müügitulu või tulu 50 000 eurot;
2) varad bilansipäeva seisuga kokku 175 000 eurot;
3) üks osanik, kes on ka juhatuse liige
4) kohustised ei ole suuremad kui omakapital (va 2 esimest aastat)

Väikeettevõtja (üks näitaja ületab)

1) müügitulu või tulu 8 000 000 eurot;
2) varad bilansipäeva seisuga kokku 4 000 000 eurot;
3) keskmine töötajate arv 50 inimest

Keskmise suurusega ettevõtja (üks näitaja ületab)

1) müügitulu või tulu 40 000 000 eurot;
2) varad bilansipäeva seisuga kokku 20 000 000 eurot;
3) keskmine töötajate arv 250 inimest

Suurettevõtja (vähemalt kaks kriteeriumi on ületab)

1) müügitulu või tulu  40 000 000 eurot;
2) varad bilansipäeva seisuga kokku 20 000 000 eurot;
3) keskmine töötajate arv 250 inimest

Väike konsolideerimisgrupp

(konsolideeritud näitajatest 1 ületab)

1) müügitulu või tulu 8 000 000 eurot;
2) varad bilansipäeva seisuga kokku 4 000 000 eurot;
3) keskmine töötajate arv 50 inimest

Ettevõtjate piirmäärad tulenevad Raamatupidamise seadusest.