Maksuhaldur uurib auto kasutajaid

Maksuhaldur on viimasel ajal mitmetelt ettevõtjatelt uurinud ettevõtte auto registreerimistunnistusel kasutajatena märgitud inimeste seotust ettevõttega. Küsimuse taga kõlab teravam noot, kui kasutaja on näiteks juhatuse liikme pereliige ja ettevõte ei ole deklareerinud auto kasutamist ettevõtlusega mitteseotud otstarbeks.

Tõenäoliselt püüab maksuhaldur selle küsimusega saada vastuse, mis annab kinnituse auto kasutamisele ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil. Muuhulgas on selleks ka sõit kodunt tööle ja töölt koju. Sellise auto kasutuse aset leidmisel on üldjuhul tegemist erisoodustusena, mis tulnuks selle aset leidmisele järgnenud kuu 10. kuupäevaks deklareerida ja vastav erisoodustuse kulu raamatupidamises kajastada. Erisoodustuse deklareerimisel tagant järele lisandub enamasti kuluna ka maksude hilisemal maksmisel arvestatav viivis ning sellelt arvestatav tulumaks.

Jättes kõrvale arutelu võimaliku erisoodustuse toimumise või mitte toimumise teemal, pööran tähelepanu  maksuhalduri küsimusele auto kasutajate suhtes. Nimelt ei ole kasutaja märkimine auto registreerimistunnistuses iseenesest erisoodustuse toimumist tõendav fakt. Erisoodustuseks ei saa teatud tingimustel lugeda isegi seda, kui ettevõtte juhatuse liige pargib kaubanduskeskuse parklas, et teha seal ainult isiklikke oste, mis ei ole mingil moel ettevõtlusega seotud. Nimelt on Riigikohus asunud seisukohale, et kui töötaja kasutab tööandja sõidukit ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks viisil, mis pole rahaliselt hinnatav soodustus ja kui see kasutamine ei too tööandjale kaasa kulutusi, siis pole tegemist erisoodustusega TuMS § 48 mõttes. Näiteks võib töötaja teekonda pikendamata peatada auto selleks, et ühendada ettevõtluseks toimuva sõiduga isiklik tegevus.

Kokkuvõttes võib vastuses maksuhaldurile selgitada kasutajate mitte seotust ettevõtte või ettevõtlusega kartmata sellega automaatselt kaasnevat erisoodustusmaksu. Siinkohal tuleb siiski silmas pidada, et erisoodustuse tegelik aset leidmine on maksukohustust tekitav sündmus. Selle deklareerimata jätmine toob endaga kaasa vastavad kulutused.

Telli meilt raamatupidamisteenus ja me aitame maksuriske maandada!