4 märksõna raamatupidaja rolli muutumisel

Raamatupidamises toob iga aasta kaasa midagi uut, millega on vaja arvestada. Nagu kõik uudiste vahendusel juba kuulda on saanud, toimuvad lähiaastatel aga mitmed tavapärasest suuremad muutused.

Seega peab raamatupidaja end veelgi enamate asjadega kursis hoidma ja muudab järjest mõistlikumaks raamatupidamisteenuse sisse ostmise. Kuna muutuvad ka klientide vajadused ja eeldused raamatupidajale, ei pruugi raamatupidaja palgal hoidmine enam oma funktsiooni täita.

Mõned nõuanded aastaks 2018

Olles analüüsinud mitmeid raamatupidamise tulevikutrende käsitlevaid kirjutisi, saime kokku panna neljast märksõnast koosneva nõuannete loetelu (loe lisaks ka meie nõuandeid tänapäevasele raamatupidajale).

  • Personaalsus. Olgugi, et teenused on järjest enam automaatsed ja tehnikale toetuvad, ootavad kliendid jätkuvalt head kontakti. Sel viisil on kliendi soove ka hõlpsam mõista ja heast suhtlusest võidavad mõlemad osapooled.
  • Pilveteenused. Tegemist on järjest kasvava trendiga, milleta ei saa ükski raamatupidaja või raamatupidamisteenuse pakkuja. Muuhulgas võimaldab selline lähenemine ka kliendile reaalajas ülevaadete andmist ja peale on kasvamas põlvkond, kelle jaoks on “pilv” kui selline juba norm. Pane see personaalse teenuse pakkumise heaks tööle!
  • Paindlikkus. Ole valmis töötama nii suurte ettevõtete kui pisikeste tegijatega – järjest enam mikroettevõtjaid ja vabakutselisi soovib oma rahaasju heas korras hoida. Kuid nende võimalustest lähtuvalt peab pakutav teenus olema lihtne ja põhiline, ilma “vilede ja kelladeta”.
  • Privaatsus. Järjest olulisem on kõik andmekaitse valdkonda puutuv ja eriti oluliseks saab see 2018. aasta maikuus, mil rakendub Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus. Raamatupidaja omab kindlasti ligipääsu tundlikule teabele ja seega on hea olla valmis rangemaks andmekaitsemääruseks. Analüüsi seda juba täna!

Kuidas leida hea raamatupidaja?

Nagu eelnevast nähtub, ei tohi raamatupidaja ei rongist maha jääda ega tulevikku peljata. Ettevõttest Grow raamatupidamisteenust tellides võid olla kindel, et saad kaasaegse ja ajakohase teenuse. Lähtume oma töös tänapäevastest lahendustest (sh pilveteenused ja online raamatupidamine) ning teenust ostes saad kaasa kogu ettevõtte kogemustepagasi!

Meilt raamatupidaja teenuse tellimiseks saada e-kiri aadressile  info@grow.ee või helista numbril 5629 3090. Sel viisil on garanteeritud, et midagi ei jää kahe silma vahele.