Tööõigus

Tööleping

Tööleping
Töölepingu tingimuste muutmine
Töölepingu ülesütlemise avaldus
Töölepingu erakorraline ülesütlemine töötajast tuleneval põhjusel

 

Puhkus

Puhkuse avaldus
Puhkuse ja lapsepuhkuse avaldus

 

Muud

Töökorralduse reeglid
Koolituskulude hüvitamise kokkulepe
Hoiatus