Suunad raamatupidamises

Dublinis  on tuntavalt kasvanud vajadus finantsspetsialistide järele. Ka järgmistel aastatel prognoosib Robert Walters samuti suurt nõudlust, eriti siseaudiitorite ja regulatsioonide täitmise raamatupidamise vallas. Nõutud on tugevate analüütiliste oskustega töötajad – rahanduses leiavad hästi tööd puhta matemaatika, statistika ja muude kvantitatiivsete teaduste taustaga inimesed.

Sama suund on ka eesti raamatupidamises. Tuleviku raamatupidamine on järjest enam suundumas tehniliseks ja tuleviku raamatupidaja peab olema väga heade analüütiliste võimetega.

Suheldes paljude välismaiste raamatupidamisteenuste ettevõtjatega on selgunud, et raamatupidamisteenust ostavad sisse juba väga suured ettevõtted. Raamatupidamise sisseostmine ei ole mõeldud vaid väikestele ja keskmistele nagu on tavapärane tänases Eestis. Kuid see saab toimida vaid siis, kui mõlemad pooled panustavad info liikumisse.

Info edastamist raamatupidamisse tahaksid paljud defineerida kui raamatupidaja töö, kuid see pärand tuleneb eelmisest sajandist. Raamatupidaja töö on muutunud, raamatupidaja peaks olema eelkõige nõustaja rollis, kes juhendab ja kontrollib andmete liikumist. Algandmete edastajal/kontrollijal ei ole vaja teadmisi raamatupidamises ja selline tööjõud on neis firmades ka olemas. Jah, täna tehakse veel siiski palju käsitööd, kuid ka Eestis on näha märke, et õige pea on see muutumas ja ka suured võivad vabaneda oma suurest raamatupidamise osakonnast.

Muutuma peab pankade suhtumine andmete online-vahetusse raamatupidamise programmidega. Õnneks on siin kuulda progressi mõne programmitootja ja panga koostööhuvist. Samuti tuleb tööle panna e-arved, mis ikka veel ei liigu ja kuna neid kasutavad vähesed, siis ei ole väga lihtne aru saada, kes on suutelised neid väljastama ja vastu võtma. Samuti tekitab kohati ebaselgust, miks mõni ettevõte suudab e-arved väljastada näiteks panka, kuid ei suuda neid saata teise raamatupidamise programmi.

Efektiivne raamatupidamine saab toimida vaid siis, kui kogu protsessiahel on läbi mõeldud ja toimib nii, et keegi ei peaks panustama oma aega sama asja tegemiseks topelt.

Grow tiim külastas Dublinit, kuhu on ennast sisse seadnud Google ja Facebooki Euroopa peakontorid ja kus finantsinimesed on kõrgelt hinnas.

Efektiivsest raamatupidamisest ja kitsaskohtadest räägime juba järgmistel kordadel.