Raamatupidamisteenuse hind ja seda määravad tegurid

Tänu kaasaegsetele lahendustele on raamatupidamine muutunud nii palju lihtsamaks, et raamatupidamisteenuse sisseostmine tasub ära nii väikestel mikroettevõtetel kui ka suurtel kontsernidel. Kaasaegsel raamatupidajal on vaja põhjalike teadmisi IT, maksude, raamatupidamise, õigusteaduse ja tarkvara juurutamise vallas ning sageli juhtub, et lisaks täidab raamatupidaja veel juhatuse assistendi rolli. Seega ei ole neil juhtudel eraldi spetsialisti palgal hoidmine põhjendatud ja mõistlikum on teenust sisse osta, sest ka sisse ostetava raamatupidamisteenuse hind on eraldi töötaja palkamise ja koolitamisega võrreldes mõistlikum.

Kuidas raamatupidamisteenuse hind kujuneb

Raamatupidaja palkamise asemel teenust sisse ostes on ettevõtetel tegelikult päris suur valik ja teenuse hinda kujundavad paljuski just erinevad lisateenused. Näiteks pakuvad kaasaegsed ettevõtted erineva tarkvara kasutamise võimalust ja ka online raamatupidamise teenust, mis on 100% paberivaba ja turvaliselt varundatud. Laias laastus võib teenused jagada kaheks suuremaks rühmaks, millest raamatupidamisteenuse hinna kujunemine sõltub.

  • Põhilisemaid tegevusi ja seadustest tulenevaid kohustusi kattev baasteenus, mis peamiselt kannab hoolt selle eest, et ettevõtte maksuarvestus oleks korrektne, et vajalikud deklaratsioonid jmt dokumendid oleksid nõuetekohaselt esitatud ja et koostatud oleks kõik peamised aruanded. Baasteenuse hind põhineb kas esitatavate dokumentide (arved, kviitungid, saatelehed jpm) ehk tehtavate kannete hulgal ühes kuus või on määratud kokkuleppelise fikseeritud tasuga.
  • Sellele aga lisanduvad sageli väga erinevad lisateenused, mis sõltuvad olulisel määral ettevõtte suurusest ja tegevusalast. Siin tekivad suuremad erinevused teenuse hinnas, sest igas ettevõttes on erinev hulk palgatöötajaid, kelle kohta on tarvis arvestust pidada. Ettevõtetes erinevad ka põhivahendite kasutamine ja vajadus lepingute vmt dokumentide koostamise järele.

Kas valida raamatupidamisteenuse pakkuja vaid hinna järgi?

Soovitatavalt mitte, sest sarnaselt paljule muule kehtib siingi igipõline kvaliteedi ja kvantiteedi konflikt. Odava hinna eest ei ole lihtsalt võimalik saada head, kaasaegset ja kõigile soovidele vastavat tulemust.

Seetõttu ei tasuks valida teenusepakkujat vaid selle järgi, milline on raamatupidamisteenuse hind. Hea raamatupidaja on tänasel päeval midagi enamat kui vaid oma kitsale valdkonnale keskendunud spetsialist. Seetõttu tuleks teenusepakkujat valides pidada silmas pakutavaid lisandväärtusi – sealhulgas mitmete kaasaegsete programmide kasutamine, kliendi jaoks erilahenduste väljatöötamine ja oskus mõelda “väljaspool kasti”.

Kindlasti on ettevõtete tegevust toetavaks lahenduseks ka heal tasemel andmeanalüüs ja kliendile pakutavad majandustegevust toetavad graafikud, joonised ja kokkuvõtted. Kui teil on raskusi raamatupidamisteenuse osutaja valimisega, siis soovitame teil tutvuda meie näpunäidetega selles osas, mida panna tähele raamatupidaja valimisel.

Kui tekkis küsimusi, mille osas saaks Grow meeskond tagasisidet anda, võta julgelt ühendust kirjutades aadressile info@grow.ee