Milline on hea raamatupidamisprogramm?

Raamatupidamisprogrammidest või -tarkvarast kirjutades on ammu möödas ajad, mil pidi küsima, et kas neid on tarvis. Tänaseks päevaks on tegemist hädavajalike lahendustega, mida kasutavad ilmselt kõik valdkonnaga vähegi asjatundlikumal tasemel tegelevad isikud.

Sarnaselt muule tarkvarale ja infotehnoloogiale areneb seegi sektor kiiresti ja konkureerivaid lahendusi on mitmeid. Õige raamatupidamisprogramm on selline, mis arvestab just sinu vajadustega – organisatsiooni või ettevõtte tüüp, suurus, eesmärgid, kasutatavad funktsioonid jne. Seega ei ole sellele küsimusele universaalset vastust ja otsus tuleb teha iga konkreetse juhtumi kohta eraldi.

Raamatupidamistarkvara eelised

Jättes kõrvale elementaarse ehk paberivirnade puudumise ja infotehnoloogiliste võimaluste kasutamise, võib üles lugeda veel teisigi eeliseid. Loomulikult ei ole allolev loetelu lõplik, sest tarkvara kasutamine on toonud raamatupidamises kaasa väga olulisi muutusi.

  • Suurem efektiivsus. Tänu programmide poolt automaatselt tehtavatele kalkulatsioonidele, kokkuvõtetele ja teistele sarnastele toimingutele saab sama ajaga oluliselt rohkem tehtud.
  • Kulutõhusus. See on osaliselt seotud eelneva punktiga ja igasugune ajaline kokkuhoid väljendub kindlasti ka kulutuste vähenemises. Raamatupidamisprogrammid on oluliselt lihtsustanud raamatupidamisteenuse sisseostmist.
  • Suurem täpsus. Lisaks tehtavate arvutuste suuremale täpsusele on elektroonilisel raamatupidamisel ka eelis vigade leidmisel – enam ei ole ühe väikese apsaka leidmine nii keeruline ja see ei too kaasa suurt ajakulu.
  • Turvalisus. Enam ei ole raamatutes oleva teabe kaitsmiseks tarvis suurt raudkappi, vaid tarkvara kasutades on võimalik kõiki andmeid kaitsta paroolidega.

Uusimad tehnoloogilised trendid

Raamatupidamisprogrammid on jätkuvas muutumises ja see toob kasutajale kaasa pidevad uuendused. Neis programmides on mugavus ühendatud turvalisusega – raamatupidamises on täna võimalik kasutada ka nutiseadmeid ja andmeid turvaliselt pilves hoida.

Loodud on mobiilirakendusi, mis võtavad vastu kasutaja poolt arvest tehtud foto ja sisestavad selle raamatupidamisprogrammi. Seejuures talletuvad andmed pilve, neid on võimalik igal hetkel uuesti vaadata ja sellise tööde automatiseerimise tulemuseks on muuhulgas ka reaalajas ülevaade raamatupidamisest.

Grow eesmärgiks on kõigi uuenduslike lahenduste rakendamine ja saame sulle pakkuda ka online raamatupidamist, mis võimaldab muuhulgas esitada arved digitaalset. Koostöös sinuga saame leppida kokku sobiva raamatupidamistarkvara kasutamises ja tänu andmete pilves talletamisele suudame pakkuda ka paberivaba raamatupidamise teenust. Kirjuta meile info@grow.ee ja leiame parima võimaliku lahenduse