Lähetuse majutuskulude maksuvabastus alates 01.01.2012

Alates 01.01.2012 kaotati lähetusega seotud majutuskulude maksuvaba piirmäär ja vabastati majutuskulud erisoodustusmaksust. Nüüdsest loetakse majutuskulu ettevõtlusega seotud kuluks sõltumata selle suurusest. Oluline on korrektse algdokumendi olemasolu.