Majandusaasta aruanne ja ettevõtete tüübid

Majandusaasta on aruandluse seisukohalt ettevõtte tegevuse oluline ajaline määratlus ja reeglina vastab see kalendriaastale, alates 1. jaanuaril ning lõppedes 31. detsembril. Raamatupidamise seaduse järgi on majandusaasta pikkus 12 kuud ja kuna majandusaasta aruanne tuleb esitada hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu, ei ole selleks tähtajaks oleva 30. juunini enam kuigi palju aega jäänud.

Kuna aruande esitamisega hilinemine võib tuua kaasa ka trahvi, soovitame selle koostamisega alustada kohe aasta alguses ja see esimesel võimalusel kinnitada. Kui aga ettevõte ei soovi seda enne 30. juunit avalikustada, on võimalik see siiski esitada, kuid märkida ära see, et majandusaasta aruanne avalikustataks alles 30. juunil.

Ettevõtete tüübid ja erinev majandusaasta aruanne

Seaduse muudatusest tulenevalt on 2016. aasta majandusaasta aruande esitamises mitmeid senisest erinevaid aspekte. Sel teemal on juba juttu olnud, kuid neist muudatustest üks olulisemaid uuendusi on kindlasti ettevõtete jagamine nelja kategooriasse, kusjuures neile kehtivad erinevad nõuded majandusaasta aruande esitamisel. Toome allpool ära ülevaate nende nelja tüübi puhul nõutavatest dokumentidest.

  • Mikroettevõtja peab esitama lühendatud majandusaasta aruande, mis sisaldab lühikest bilanssi ja kasumiaruannet ning kuni kolme lisa. Lühendatud aruande esitamise valimisel ei pea mikroettevõtja koostama tegevusaruannet.
  • Väikeettevõtja peab samuti esitama lühendatud majandusaasta aruande, mis sisaldab aga detailset bilanssi ja kasumiaruannet ning kuni üheksat lisa. Siia kategooriasse kuuluvatel ettevõtetel tuleb koostada ka tegevusaruanne.
  • Keskmise suurusega ettevõtja ja suurettevõtja. Selliste ettevõtete poolt esitatav täismahus majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, neljast põhiaruandest ja keskmiselt 15 lisast.

Võrreldes varasemate aastatega puudutavad muudatused just väiksemaid ettevõtteid, kes võivad nüüdsest esitada lühendatud aruande ehk siis nende poolt avalikustatava teabe maht väheneb.

Veel soovitusi majandusaasta aruande esitamiseks

Kuna väiksematel ettevõtetel puudub sageli eraldi palgal olev spetsialist-raamatupidaja ja ei ole ka harvad juhud, kus ettevõte üritab ise kõigega hakkama saada, on tarvis rõhutada, et majandusaasta aruande koostamine ja esitamine on ettevõtte aruandluse üheks tähtsaimaks verstapostiks. Kuna selle koostamine vajab spetsiifilisi oskusi ja kogemusi, soovitame sellisel juhul lasta majandusaasta aruanne koostada spetsialistidel.

Kui tunned antud teenuse vastu huvi ja soovid oma sellele kuluvat aega rakendada parem muude ettevõtte jaoks vajalike tegevuste tarbeks, tutvu meie pakutava lihtsa raamatupidamisteenusega, mis muuhulgas sisaldab ka aastaaruande esitamist. Või kui sul on mõningaid erisoove, võta meiega julgelt ühendust ja leiame koos kindlasti lahenduse.