Liitumine raamatupidamisbürooga

Olen finantsalal tegutsenud kogu oma töötamise aja. Viimased aastad on möödunud rohkem ettevõtja ja juhi rollis. Seda teed alustasin raamatupidamisbüroo büroojuhi kohalt. Ettevõte pakkus välismaalastest ettevõtjatele teenuseid raamatupidamise-, finants- ja maksunduse küsimustes. Samuti aidati mitteresidente kõikvõimalikel muudel ettevõtlusega seonduvatel teemadel. Oli olemas tugev spetsialistide meeskond, kes olid samas ka ettevõtete esindajateks Eestis. See kõik oli tore butiiklik ettevõte, kuid väiksus oli samas ka piirav tegur, võtmaks ette laiemaid IT arendusi ja süsteemide ümberkorraldusi. Tolleaegse büroo välismaalasest kaasomanik teatas ühel hetkel, et tema sooviks peagi jääda pensionile ja taanduda kogu ärist. Elu oli ise kätte mänginud võimaluse seada uued sihid ning teha ümberkorraldusi. Parim võimalus selleks tundus ühineda mõne suurema raamatupidamisbürooga. Sai käidud mitmete teenusepakkujate juures, kaardistades ühiseks tulevikuks sobivaid eesmärke ja võimalusi. Parim perspektiiv kujunes välja Grow Finance OÜga. Grow tegutsemine finantssektoris on uuendusmeelne, mõeldes ja nähes ette valdkonna suundumusi ka kaugemas tulevikus. Kasutades võimalikult palju tänapäeva IT tehnoloogia lahendusi peaks ettevõtte iga raamatupidaja olema kliendile rohkem finantsspetsialistist tugi, kui lihtne andmesisestaja. Tagantjärgi võib öelda, et tehing oli kindlasti edukas ja kasulik nii ostjale, kui müüjale. Büroo töötajatele avanes samas rohkem väljavaateid isiklikuks arenguks ning tööalaste ambitsioonide teostamiseks. Kui tunned, et saaksime koos sünergiat luua, võta julgesti ühendust. Veiko Nüüd Partner veiko@grow.ee Tel: 5033240