Raamatupidaja valimine

Partneri valimisel saab kasutada lihtsaid tingimusi:

 1. Kas ollakse valmis pakkuma lahendusi, mis muudab raamatupidamist efektiivisemaks:
  1. On-line ligipääs programmile;
  2. arvete digitaalne haldamine;
  3. failide import ja eksport programmist;
  4. e-arvete vastuvõtt, väljastamine;
  5. müügiarvete väljastamine pdf-na;
  6. milliseid uudseid lahendusi on arenduses.
 2. Kas ostuarveid võetakse vastu ja säilitatakse digitaalsena
 3. Kuidas on kaitsutud digiarhiiv hävinemise ehk inimlik faktor “delete” nupu eest ning väliste IT-pahulaste eest
 4. Uuri töötajate tausta,
  1. Mida väiksem kollektiiv, seda vähem teadmisi ja võimalusi, samas väga suures ettevõttes võib paindlikkust puudu jääda
  2. kas neil on akadeemiline majandusharidus

Hind loeb aga milline on odavam?

Raamatupidaja valimise üheks kriteeriumiks on alati hind. Pahatihti on keeruline võrrelda kahe raamatupidamisbüroo pakkumist, liiatigi süveneda pakutud teenuse sisu üksikasjadesse. Siinkohal jätan kõrvale ühes teises mõttearenduses kajastamist leidva raamatupidamisteenuse kasutamise oma töötaja palkamise alternatiivina.

Hinna kõrval on veel midagi

Korralik raamatupidaja on ettevõtte usaldusväärne partner ja nõuandja. Raamatupidamisteenuse pakkuja teab ettevõttest tihti rohkem, kui me tahame seda välja paista lasta. Nii kerkib esile usalduse küsimus. Praktikas tuleb aga tihti ette leppimist keskpärase raamatupidamisega. Enamasti hõlmab raamatupidamisbüroo vahetus tervet rida tülikaid protseduure. Koos ebakindlusega uue partneri sobivuses, püütaksegi sellest parem hoiduda. Nii loobub juhatus raamatupidamise kasutamisest ettevõtte arendamise ja suurema kasumi teenimise tööriistana.

Erinevad vajadused

Kokkuvõttes on raamatupidaja valimine oluline otsus. Iga ettevõtja oskab vastata küsimusele, milleks on tal raamatupidajat tarvis? Kui tegemist vajab vaid maksuarvestus koos nõutavate deklaratsioonide ning kohustusliku aastaaruandega, siis peab raamatupidaja suutma pakkuda lihtsat teenust. Oluline on tähtaegadest kinni pidamine ning mõistlik hind.

Väga sageli vajab ettevõtja maksualast nõustamist. Siin ei piisa vaid raamatupidaja täpsusest. Tal tuleb hakata kliendi ärist sisuliselt aru saama.

Korralik aruandlus annab juhatuse käsutuse olulise väärtuse – arusaamise äri tegelikult käigust. Kuigi paljud väikeettevõtted on alustanud edukat tegevust asjatundliku juhi vaistu toel, muutub objektiivne info äri kasvamisel hädavajalikuks. Üldlevinud bilansi ja kasumiaruande kõrval omandavad väärtust erinevad juhtimisaruanded.

Tulevikku vaadates on hea teada teenusepakkuja võimekust, mis peaks tagama täiendavate teenuste kättesaadavuse, kui nende järgi vajadus tekib. Tihti vajavad ettevõtjad abi personalitöö küsimuste lahendamisel, IT süsteemide üles ehitamisel või isegi riskianalüüsi, investeeringute tasuvusarvestust ja muid finantsjuhtimise valdkonda minevad teenuseid.

Grow pakub nii lihtsat kui ka nõustavat raamatupidamist ja seda kõike on võimalik teha online. Küsi pakkumist!

[contact-form-7 id=”2833″ title=”Kontakt EST”]