MITEN VALITSEN KIRJANPITÄJÄN?

Hinnalla on merkitystä, mutta mikä tulee edullisemmaksi?

Kirjanpitäjän valinnan tärkeä kriteeri on hinta. Kahden kirjanpitotoimiston tarjousten vertailu on joskus vaikea, myös palvelun puitteissa tarjottuihin yksityiskohtiin syventyminen vaatii aikamoista ponnistusta. Jätän eräässä toisessa pohdinnassa käsitellyn kirjanpitopalvelun käyttämisen vaihtoehtona oman työntekijän palkkaamisen sivuun.

Hinnan lisäksi on vielä muutakin

Kunnon kirjanpitäjä on jokaisen yrityksen luotettava kumppani ja neuvonantaja. Kirjanpitopalvelun tarjoaja tietää usein yrityksestä enemmän kuin me edes haluamme hänen tietävän. Luottamus nousee tässä tärkeään asemaan. Todellisuudessa joudumme usein tyytymään keskinkertaiseen kirjanpitopalveluun. Kirjanpitopalvelutoimiston vaihtaminen tarkoittaa usein erilaisten toimien suorittamista. Koska uuden yrityskumppanin sopivuudesta ei ole aina selvyyttä, jätetään vaihto sikseen ja jatketaan totutulla tavalla. Yritysjohto luopuu kirjanpitotietojen hyödyntämisestä yrityksen toiminnan kehittämisen ja paremman voiton saamisen työkaluna.

Erilaiset tarpeet

Kirjanpitäjän valinta on kaiken kaikkiaan hyvin merkittävä päätös. Jokainen yrittäjä osaa vastata kysymykseen, mihin hän kirjanpitäjää tarvitsee. Jos tarvitaan vain verojen laskemista, veroilmoitusten ja tilinpäätösten laatimista, kirjanpitäjän tulee pystyä tarjoamaan vain hyvin yksinkertaisia palveluita. Tärkeätä on, että määräaikoja noudatetaan ja hintataso pysyisi kohtuullisena.

Yrittäjä tarvitsee usein taas neuvontaa verotusasioissa. Tässä ei riitä, että kirjanpito on hoidettu täsmällisesti. Kirjanpitäjän pitää ymmärtää myös yrittäjän liiketoiminnan sisältö. Jos valinta onnistuu, on kirjanpitäjä yrittäjälle kuin liikekumppani, joka pystyy analysoimaan kauppatoimien sisältöä ja niihin liittyviä veroriskejä. Jokaisen yrittäjän tavoitteena on maksaa veroja juuri niin paljon kuin vaaditaan ja juuri niin vähän kuin mahdollista. Viime mainitussa tapauksessa ovat hyvän kirjanpitäjän neuvot kullanarvoisia, ja yritysjohto voi tehdä niiden pohjalta päätöksen mahdollisten riskien hyväksymiseen tai poistamiseen.

Hyvin hoidettu raportointi antaa yritysjohdon käyttöön tärkeän lisäarvon – ymmärryksen liiketoiminnan todellisesta tilanteesta. Vaikka useat pienyrittäjät ovat aloittaneet liiketoiminnan pätevän johtajan ohjaamana, puolueettomien tietojen saaminen on liiketoiminnan kasvamisen kannalta hyvin merkittävässä asemassa. Tavanomaisten tasekirjan ja tuloslaskelman lisäksi tarvitaan liikkeenjohtamisessa myös erilaisia johtamisraportteja.

Kun katsotaan tulevaisuuteen, on hyvä tietää, mihin palveluntarjoaja pystyy, jotta voisi olla varma, että palvelua saa, kun sitä tarvitsee. Yrittäjät tarvitsevat usein apua myös henkilöstöasioiden hoidossa, it-järjestelmien kehittämisessä tai jopa riskikartoitusta, sijoitusten kannattavuuslaskelmia ja muita varainhoitoon kuuluvia palveluita.

Millainen palveluntarjoaja sopii?

Partnerin valintaan voidaan käyttää yksinkertaisia ehtoja:

  1. Krediidiinfo auttaa tarkistamaan verovelan puuttumisen. Isot investoinnit ja epäedullinen markkinatilanne eivät ole kirjanpitotoimiston huonon maksuvalmiuden kannalta varteen otettava perustelu. Tällainen tilanne viittaa pikemminkin huonoon suunnitteluun ja markkinatilanteen huonoon tuntemukseen. Voisiko odottaa, että palveluntarjoaja, joka ei toimi omassa liiketoiminnassaan malliesimerkkinä, voisi asiakkaalleen toimivia neuvoja jakaa.
  2. Palveluntarjoajalta voi kysyä vastuuhenkilöiden taustatietoja. Korkeakoulututkinto ja pitkäaikainen työkokemus ovat laadukkaan palvelun välttämättömiä edellytyksiä.
  3. Kirjanpitotoimiston yleinen kokemustaso luo luotettavan kuvan. 1-2 vuotta markkinoilla toimineet yritykset saattavat tarjota hyvää palvelua, mutta heidän joukossaan on varmasti myös niitä, jotka saattavat lähiaikoina vaikeuksiin joutua.
  4. Kunnon toimisto luo hyvät työskentelyolosuhteet kirjanpitäjille ja viihtyisän ympäristön asiakkaiden palvelemiseen. Tasokas toimisto viittaa usein myös yrityksen menestymiseen, ja menestys taas on luotettavan palvelun takeena.

Ota yhteyttä tai lähetä tarjouspyyntö.