Mis on EBITDA ja milleks seda kasutatakse?

EBITDA lühendist on tõenäoliselt kuulnud iga ettevõtluse või finantsasjadega kokku puutunud inimene. Millega täpselt on tegu ja kuidas sellest aru saada? Lühend tuleneb ingliskeelsest väljendist Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization ehk kasum enne intresse, makse ja kulumit. Lihtsalt öeldes näitab see ettevõtte võimet raha teenida, sõltumata firma kohustustest võlausaldajatele, amortisatsioonist ja tulumaksukulust. Ent milleks see ikkagi hea on ja kas või kuidas seda kasutama peaks?

EBITDA on abiks kahe sarnase firma võrdlemisel

EBITDA tuleb kasuks, kui võrrelda sarnase äritegevusega, kuid erinevate kapitalistruktuuridega ettevõtteid, kuna sellesse ei arvestata sisse ettevõtte võlaintresse ja muid kulumeid. Kaks sarnase kasumiga firmat võivad olla rahastatud erinevalt: üks laenuga, teine omanike omakapitaliga. Selge on see, et igakuiselt või -aastaselt laenuintresse maksev firma ei saa laenukohustusteta firmaga sarnaneda, kuid EBITDA abil on võimalik intress võrrandist välja jätta ja võrrelda kahe firma puhaskasumit. Samuti on EBITDAst abi krediidiasutustel firmade tegelike intresside maksevõime hindamiseks piiratud aja jooksul, kuid mitte väga pikas perspektiivis – amortisatsiooni ja muid pikaajalisemaid kulusid saab ettevõtte võimest raha teenida eemaldada ainult lühiajaliselt. Näiteks kui ettevõte on minevikus teinud suurema investeeringu, kajastub see ka iga-aastastes kuluaruannetes, kuigi tegelik raha on juba firmast välja läinud. Seega ei mõjuta varasem investeering ettevõtte praegust rahavoogu ning EBITDA-t kasutades on krediidifirmal võimalik hinnata, kas firma on võimalik laenukohustust täitma.

Alati tuleks lähtuda mitmest erinevast näitajast

Rahavoogude hindamiseks EBITDA kasutamisel tuleks arvestada, et rahalist olukorda mõjutavad väga oluliselt ka suunad varudes, laekumata ja tasumata arvetes ning seda ei võta EBITDA üldse arvesse. Grow Finance’i raamatupidajad soovitavad, et nii investor kui ka ettevõtet osta plaaniv inimene peaks alati lähtuma mitmest erinevast finantsilisest näitajast, sest ainult ühe arvu vaatamine ei saa kunagi anda firmast terviklikku pilti. EBITDA suhtarvu kasutamine võib pakkuda väärtusliku informatsiooni, kuid seda kasutades tuleks hästi mõista selle tugevusi ja nõrkusi, tegemist ei ole kõikvõimsa näitajaga ja seda kasutades tuleks leida endale veel vähemalt üks-kaks parameetrit mida paralleelselt jälgida. Grow tegeleb püsivalt sellega, et meie raamatupidajad käiksid ajaga kaasas ja oleme ka oma blogis kajastanud väärtusi, millest hea raamatupidamisteenus lähtuma peaks. Näeme end oma valdkonna pioneeridena ja oleme esimene 100% paberivaba raamatupidamisbüroo Eestis. Kui ka sina soovid saada juba täna osa tulevikku vaatavast online-raamatupidamisteenusest, võta meiega ühendust meie kodulehe kaudu, saada e-kiri aadressile info@grow.ee või hoopis helista numbril 5629 3090!