Sähköinen taloushallinto

Kirjanpitoon kätkeytyy paljon enemmän

Eri yrityksissä käytetään kirjanpitotietoja eri tavalla. Hyvin pienessä yrityksessä ovat kaikki tiedot vain johtajan hallussa ja erilaisten raporttien laatiminen tuntuu vain ajanhaaskaukselta. Jossain muussa tapauksessa on kirjanpidon rinnalla käytössä erillinen tietojenkäsittelyohjelma, johon on kerätty kaikki tarpeelliset tiedot. Suuri osa tarpeellisista tiedoista syntyy kuitenkin juuri kirjanpidon parissa, joten erillinen tietojenkäsittelyohjelma aiheuttaa loppujen lopuksi turhaan ajankulua, koska tiedot syötetään kahteen kertaan ja hankitaan tietoja, jotka ovat olleet kirjanpidossa jo pitkään tiedossa.

Hyvin käyttöön sovellettu kirjanpito tukee johtamistietojen keräämistä ja käsittelyä. Suurin osa raporteista luodaan kirjanpidossa saatujen lukujen pohjalta. Kunnon tietojärjestelmä mahdollistaa tosin sellaisten tietojen lisäämisen ja käsittelyn, joita kirjanpito ei käytä ja näin saadaan yrityksen toiminnan kannalta kattavat tiedot.

Jokaiselle oma

Meidän ympärillä on mielettömän paljon tietoa, jonka joukosta juuri sinä hetkenä kaikkein tärkeimmän poimiminen saattaa olla hyvinkin haasteellista. On tilanteita, joissa myyntisihteeri tarvitsee vastausta odottavien kyselyjen listaa, assistentin on laadittava velallisten luettelossa oleville maksumuistutuksia ja johtaja hakee ennusteiden laatimiseen seuraavaan kuukauteen kohdistettuja myyntitilauksia. Jos yrityksessä on käytössä kaikki asiat huomioiva tiedotusjärjestelmä, löytyvät kaikki tiedot vain muutamalla painalluksella. Arvokasta aikaa ei tuhlaannu tärkeiden tietojen hakemiseen ja jokainen voi keskittyä omien päätehtäviensä hoitamiseen. Näin varmistetaan yrityksen toiminnan tuloksellisuus ja menestyminen.

Directo – nykyaikainen online-ratkaisu

Pyrimme aina parhaaseen tulokseen, tarjoamme asiakkaillemme verkkopohjaista Directo-talousohjelmistoa. Directo tukee yrityksen prosesseja esilaskelmista tilikauden tilinpäätöksen laatimiseen. Ohjelmistossa voidaan suunnitella myyntiä, järjestää tilausten hallinta, hankintaprosesseja, projektijohtamista ja paljon muuta. Mukana ovat myös asiakkuuksien hallinnan, asiakirjahallinnan ja monet muut toiminnot

Verkkoympäristön avulla ovat kaikki toiminnot, jos vain internetyhteys toimii, käden ulottuvilla vuorokauden ympäri ja missä maailmankolkassa tahansa. Mitään lisäohjelmistoja ei tarvita. Töitä voi tehdä vaikka kaverin älypuhelimen avulla.

Vaikka asian pitäisi olla helppo, monet kokevat joutuneensa ongelmiin

Nykyaikaiset tiedotusjärjestelmät tarjoavat joskus jopa uskomattomia ratkaisuja, mutta se ei poista ongelmien syntymisen mahdollisuutta. Useimmiten on vaikeuksia toimivan tiedotusjärjestelmän käyttöönotossa ja ylläpidossa. Pystymme auttamaan asiakkaita molempien osalta. Halutessanne analysoimme yrityksen prosesseja ja neuvomme prosesseissa tarvittavien muutosten osalta. Poissuljemme turhat ja päällekkäiset toiminnot ja tarjoamme apuamme monissa avainasioissa. Meidän palvelumme hinta tulee usein asiakkaalle edullisemmaksi kuin samaan tulokseen pääseminen oman tiimin turvin.