blog

Raamatupidamisteenus

Enamasti lihtne

Raamatupidamise korraldamine on seaduse järgi juhatuse kohustus. Väikse- ja keskmise suurusega ettevõtete puhul võib raamatupidamise töö maht olla väga väike või heal juhul vaevu katta ühe raamatupidaja töökoormuse. Tavaliselt sisaldab sellise ettevõtte raamatupidamine olulise osa rutiinsete ja lihtsate ülesannete kõrval väheste keerukate küsimuste lahendamist. Arusaadavalt ei ole säärases olukorras tipptasemel spetsialisti palkamine põhjendatud. Sageli püütakse poolikut raamatupidaja kohta täita muude, näiteks müügisekretäri tööülesannetega. Viimase lahenduse paradoks seisneb raamatupidajale ja müügitöötajale esitatavates vastuolulistes nõudmistes.

Raamatupidamisteenus võimalusena

Ühe võimalusena saab ettevõtte raamatupidamise korraldada sisse ostetud raamatupidamisteenuse abil. Korralik raamatupidamisteenus pakub ettevõtjale mitmekülgseid võimalusi. Valida saab lihtsa baasteenuse, mis tagab korrektse maksuarvestuse, nõuetekohase deklaratsioonide esitamise ning korralikud põhiaruanded. Suuremate nõudmiste jaoks on turul projektipõhised ja püsivad lisateenused. Õige teenusepakkuja valimisest loe artiklit „Kuidas valida raamatupidaja?“.

Süvenemata pakutava teenuse struktuuri, on juhi jaoks oluline raamatupidamisest saadav tugi ettevõtte põhitegevuse juhtimiseks ja arendamiseks. Just siin peitub peamine võiduvõimalus, mis võib mõnel juhul otse rahaks pöördudes raamatupidamisele tehtava kulu täiesti ebaoluliseks muuta.

Raamatupidamine ei ole ainult maksude arvutamine

Heal tasemel raamatupidamisteenus pakub suurt hulka lisaväärtusi. Näiteks vajavad jaemüüjad kasumit tootvate toodete pingerida. Praktikas kaotavad ettevõtted kasumlike toodete loobumisest, pidades neid kahjumlikuks väikse marginaali või käibe tõttu. Sellise inimliku vea võib kõhutundele toetudes hõlpsasti. Hulgimüüjate silmis võib mõne tootegrupi teenimisvõime oluliselt muutuda, kui hinnata selle grupiga kaasnevaid finantseerimise-, transpordi- ja ladustamise kulusid. Tootmises on õiglase toote omahinna teadmine väga oluline.

Kõike ei ole võimalik jälgida, küll aga olulist

Raamatupidamisbüroo suudab pakkuda aruandeid lähtuvalt iga kliendi vajadusest. Baasteenuse hulka kuuluva bilansi, kasumiaruande, ostu- ja müügivõlgade nimekirja kõrval on lugematu hulk erinevaid võimalusi, millest kliendil tihti aimugi ei ole. Kogenud teenusepakkuja suudab jooksva nõustamise käigus olla abiks vajaliku aruandepaketi valikul. Tulemusena asendub segaste abitabelite pidamine võrreldavate aruannetega.

Aega napib alati

Kiirus on tänapäeva äris üks võtmeküsimusi. Klientide raamatupidamise korraldamisel otsime alati tarkvara maksimaalse kasutamise võimalusi. Vältides dokumentide ja tegevuste dubleerimist jääb rohkem aega põhitegevuse jaoks. Isegi kui kliendil puudub igasugune tarkvara, saab raamatupidamisbüroo süsteem ettevõtte asendamatuks abivahendiks.