Mida pead teadma dividendidest

Dividende saab maksta ettevõte eelmiste aastate kasumist ja seda ainult juhul, kui majandusaasta aruanne on kinnitatud. Seega esimesel aastal dividende maksta ei saa. Järgida tuleb ka nõuet, et ettevõtte varad ei väheneks alla seadusega lubatud piiri, mis on OÜ puhul minimaalselt 2500 eurot.

Makstud dividendid

Dividendide väljamakseks teevad osanikud otsuse, viimane ise veel tulumaksukohustust ei tekita. Dividendidelt makstakse tulumaksu peale seda kui on tehtud väljamakse. Kuna dividendidelt tuleb tulumaks tasuda järgmisel kuul, siis on oluline edastada  info raamatupidajale õigeaegselt.

Saadud dividendid

Juhime tähelepanu, et ka saadud dividendid tuleb deklareerida jooksvalt. Kui teie firma on ise saanud kelleltki dividende, siis need tuleb deklareerida. Üldjuhul on neilt tulumaks kinnipeetud ja deklaratsioon jääb pigem informatiivseks. Seega kui firmast dividende edasi makstakse, siis üldjuhul on need juba tulumaksuvabad või vähendatud tulumaksu määraga.

Dividendide deklareerimine ja arvestamine

Kuna dividendidide tuleb deklareerida saamisele/tasumisele järgneva kuu 10-ndal kuupäeval, siis on oluline see info õigeaegselt edastada raamatupidajale, kes saaks vastava tulu deklareerida ja maksta õigeaegselt. Üldreegli järgi on Eestis tulumaksumäär 20%, alates käesolevast aastast saab dividendi tulumaksu kinnipidada vähendatud määras 14%, kui dividendi maksed toimuvad firmade vahel. Täpsemalt saate lugeda Grow Finance raamatupidaja Malle Liivati artiklit RahaGeeniusest.