Ettepanekud Statistikaameti peadirektorile.

Jaanuari lõpus leidis aset kohtumine Statistikaameti peadirektoriga, kus edastasin ideid, mida soovisite statistiliste andmete kogumisel muuta. Tänan kõiki, kes oma ettepanekud edastasid.
Peamiseks teemaks oli statistiliste andmete kehv edastamine ja sellest tulenevalt Statistikaameti edasistest plaanidest. Suure tõenäosusega hakatakse rakendama sunniraha aruannete mitte esitamise eest. Viimane tekitab kindlasti peavalu andmete esitajatele, eriti just ebamõistlike tähtaaegade ja ka kogutava info osas.  Ettevõtjatel tihtipeale ei ole mingit vajadust koguda infot, mida vajab statistika. Viimane omakorda tõstab ettevõtjate halduskoormust ja suurendab ettevõtlikes inimestes pahameelt.
Kui Maksuamet pidas programmitootjatega nõu, kuidas 1000 € arveid saaks portaali importida, siis Statistikaamet loob uue aruande aru pidamata ettevõtjate või programmitootjatega, kuidas infot programmist on võimalik kätte saada.
Siinkohal rõhutas Statistikaameti juht, et nende eesmärk on raamatupidamislikke andmeid edaspidi saada otse raamatupidamise programmist, kuid ka see ei pruugi olla lahendus, sest paljud programmid on keeruliselt seotud kontserni üksustega ja viimased pole sugugi nii paindlikud, et sealt midagi väga lihtsalt saaks kuhugi eksportida.

Allpool on nüüd ka vastused Statistikaametilt.

Ulvi Tallo

 

Comments are closed.