Ultimate Beneficial Owners of company in Estonia

Hyvät hallituksen jäsenet, Viron yritysten lopullisten edunsaajien (todellinen edunsaaja) lisääminen on varsin helppoa, kun sinulla on henkilökortti ja tiedät yrityksesi rakenteen. Miten toimitan? Kirjaudut yrittäjäportaaliin RIKAS ja ilmoittaa todelliset edunsaajat.

Milloin toimitan tiedot todellisesta edunsaajasta?

Datan on oltava toimitettava viimeistään 31.10.2018. Todellisten edunsaajien tietoja voidaan täydentää Yritysrekisterin yrittäjäportaalin tietokannassa (esim. lisätä valvontatapa), sitten vahvistaa tiedot ja/tai syöttää ja lisätä itse todelliset edunsaajat.

Kuka on todellinen edunsaaja?

Luonnollinen henkilö, joka vaikutusvaltaansa hyväksikäyttäen tekee liiketoimen tai toimen tai muutoin saa määräysvallan liiketoimeen, toimintaan tai muuhun henkilöön ja jonka eduksi, hyödyksi tai lukuun liiketoimi tai toimenpide suoritetaan.

Kaupankäyntiyhtiön tapauksessa tärkeimmät valvontamenetelmät ovat:

  • Suora omistus – Luonnollinen henkilö omistaa yhtiöstä yli 25 prosenttia.
  • Epäsuora omistus – Luonnollisen henkilön määräysvallassa oleva yhtiö omistaa yhtiöstä yli 25 prosenttia.
Alle 25 prosentin osallistuminen näytetään vain, jos yhtiöllä on määräysvalta. Tarkemmat ohjeet löydät tässä.

Kenellä ei ole velvollisuutta ilmoittaa todellista edunsaajaa?

Asuntoyhdistys; rakennusyhdistys; tytäryhtiö; osakeyhtiö, jota koskevat julkistamisvaatimukset tai vastaavat kansainväliset standardit Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti, mikä takaa omistustietojen riittävän avoimuuden; säätiö, jonka taloudellisen toiminnan tarkoituksena on varojen säilyttäminen tai kerääminen säännöissä määritellyn edunsaajaryhmän tai henkilöiden edun mukaisesti ja joilla ei ole muuta taloudellista toimintaa.

Tietojen muokkaaminen, ylläpito ja poistaminen

Toimitettujen tietojen muuttuessa hallitus toimittaa päivitetyt tiedot 30 päivän sisällä. Todellisten edunsaajien tietojen oikeellisuuden (eli mikäli muutoksia ei ole tapahtunut) hallitus vahvistaa vuosittain vuosikertomusta toimitettaessa. Todellisen edunsaajan tietojen toimittamatta jättämisestä, tietojen muutoksista ilmoittamatta jättämisestä tai tietoisesti väärien tietojen antamisesta tuomitaan rahasakkoa. Tämä tarkoittaa luonnolliselle henkilölle enintään 300 sakkoyksikköä ja oikeushenkilölle enintään 32 000 euroa. Yhtään yritystä ei aluksi rangaista, nämä määräykset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2019. Jos sinulla ei ole henkilökorttia, kirjoita meille osoitteeseen: info@grow.ee Huomaa, että kirjanpitäjällä ei ole oikeutta lisätä todellisia edunsaajia.

Autamme sinua löytämään parhaat ratkaisut

Olivatpa nykyiset lait millaiset tahansa, oman alansa asiantuntijat voivat löytää ratkaisun jokaiseen ongelmaan. Tilitoimisto Grow keskittyy innovatiivisten ratkaisujen käyttöön ja ei ole outoa ajatella laatikon ulkopuolella. Jos sinulla on erityistoiveita, jotka vaikuttavat aluksi monimutkaisilta, ota meihin yhteyttä ja löydämme yhdessä ratkaisun.