OÜ-tamise kohta esmakordne otsus.

OÜ-tamist ehk juhatuse liikmete OÜ-de poolt äriühingule osutatud teenuseid ja tasusid käsitles Riigikohus töösuhte ja palgana. Otsus (3-3-1-25-15) tehti 11. septembril. See on esimene lõpliku lahendi saanud OÜ-tamise  kohtuasi, milles kohus andis õiguse maksu- ja tolliametile (MTA).

Riigikohus jõudis järeldusele, et maksuhalduril on õigus lugeda äriühingu ja juhtkonna liikme osaühingu vaheline teenuse osutamise leping kas juhatuse liikme lepinguks või töölepinguks. Maksuhalduril on vastav õigus siis, kui maksuhaldur leiab ja tõendab, et äriühingu ja osaühingu vaheline teenuse osutamise leping on näilik ehk tegelikult oli äriühingul juhatuse liikme või tööleping juhtkonna liikmega.

See, kas tehing on näilik, sõltub konkreetse juhtumi asjaoludest. Näiteks, kui juhtkonna liikme tegelik töö tegemise koht on äriühingu asukohas, siis see kinnitab, et tegemist ei ole teenuse lepingu, vaid varjatud juhatuse liikme või töölepinguga. Samuti on oluline, kas OÜ poolt osutatud teenuste sisu on sama, mida juhatuse liige või töötaja täitis või täidab juhatuse liikme või töölepingu alusel.

Viimane tähendab, et kui ettevõtete vahel on liikunud teenustasude arved, siis arve saajale ehk tasujale lisanduvad nüüd veel tööjõumaksud. Riigikohtu lahendis (3-2-1-82-14)  selgitas kohus, et kui tegemist on tõesti töösuhtega, siis OÜ kontole laekunud teenustasu saab selle osanik maksuvabalt välja võtta. Siit võib järeldada, et sellisel juhul arvete väljastajad saaksid seda oma kasuks ära kasutada, sest brutotulust saab netotulu.
Pikemalt saab lugeda täältä.

Vaata seotud artikleid siit.