Go to Top

Kuidas valida raamatupidaja?

Hind loeb aga milline on odavam?

Raamatupidaja valimise üheks kriteeriumiks on alati hind. Pahatihti on keeruline võrrelda kahe raamatupidamisbüroo pakkumist, liiatigi süveneda pakutud teenuse sisu üksikasjadesse. Siinkohal jätan kõrvale ühes teises mõttearenduses kajastamist leidva raamatupidamisteenuse kasutamise oma töötaja palkamise alternatiivina.

Hinna kõrval on veel midagi

Korralik raamatupidaja on ettevõtte usaldusväärne partner ja nõuandja. Raamatupidamisteenuse pakkuja teab ettevõttest tihti rohkem, kui me tahame seda välja paista lasta. Nii kerkib esile usalduse küsimus. Praktikas tuleb aga tihti ette leppimist keskpärase raamatupidamisega. Enamasti hõlmab raamatupidamisbüroo vahetus tervet rida tülikaid protseduure. Koos ebakindlusega uue partneri sobivuses, püütaksegi sellest parem hoiduda. Nii loobub juhatus raamatupidamise kasutamisest ettevõtte arendamise ja suurema kasumi teenimise tööriistana.

Erinevad vajadused

Kokkuvõttes on raamatupidaja valimine oluline otsus. Iga ettevõtja oskab vastata küsimusele, milleks on tal raamatupidajat tarvis? Kui tegemist vajab vaid maksuarvestus koos nõutavate deklaratsioonide ning kohustusliku aastaaruandega, siis peab raamatupidaja suutma pakkuda lihtsat teenust. Oluline on tähtaegadest kinni pidamine ning mõistlik hind.

Väga sageli vajab ettevõtja maksualast nõustamist. Siin ei piisa vaid raamatupidaja täpsusest. Tal tuleb hakata kliendi ärist sisuliselt aru saama. Õnnestunud valiku puhul saab raamatupidajaks partner, kes oskab analüüsida tehingute sisu ning nendega seotud maksuriske. Iga ettevõtja eesmärgis on maksta makse niipalju, kui peab ja nii vähe, kui võimalik. Just viimasest peab raamatupidaja nõustamises lähtuma, andes juhatusele võimaluse kaaluda erinevate riskide võtmise või maandamise vahel.

Korralik aruandlus annab juhatuse käsutuse olulise väärtuse – arusaamise äri tegelikult käigust. Kuigi paljud väikeettevõtted on alustanud edukat tegevust asjatundliku juhi vaistu toel, muutub objektiivne info äri kasvamisel hädavajalikuks. Üldlevinud bilansi ja kasumiaruande kõrval omandavad väärtust erinevad juhtimisaruanded.

Tulevikku vaadates on hea teada teenusepakkuja võimekust, mis peaks tagama täiendavate teenuste kättesaadavuse, kui nende järgi vajadus tekib. Tihti vajavad ettevõtjad abi personalitöö küsimuste lahendamisel, IT süsteemide üles ehitamisel või isegi riskianalüüsi, investeeringute tasuvusarvestust ja muid finantsjuhtimise valdkonda minevad teenuseid.

Milline teenusepakkuja sobib?

Partneri valimisel saab kasutada lihtsaid tingimusi:

  1. Krediidiinfo võimaldab kontrollida maksuvõla puudumist. Suured investeeringud ja turusituatsioon ei ole raamatupidamisbüroo madala maksevõime hea vabandus. See viitab pigem halvale planeerimisele ning turu nõrgale tunnetamisele. Kuidas saaks sellise teenusepakkuja poolt antud nõuandele toetuda, kes omaenda tegevusega ei suuda eeskujuks olla.
  2. Teenusepakkujalt saab uurida vastutavate töötajate tausta. Akadeemiline haridus ja pikaajaline töökogemus on kvaliteetse teenuse vältimatud eeldused.
  3. Raamatupidamisbüroo üldine kogemus loob usaldusväärsust. 1-2 aastat turul tegutsenud ettevõtted võivad olla tasemel, kuid kindlasti on nende hulgas ka lähiaastatel raskustesse sattuvaid teenusepakkujaid.
  4. Korralik kontor loob head töötingimused raamatupidajatele ning meeldiva keskkonna klientide teenindamiseks. Üldjuhul viitab see ka edukale ärile, mis on usaldusväärse teenuse tagatis.