Go to Top

Nõustav raamatupidamine

Raamatupidamise-programm-Directo

Nõustav raamatupidamine on mõeldud ettevõtetele, kus vajate tuge juhtimisotsuste tegemisel.

Samuti sobib see teenus ettevõttele, kel on olemas oma raamatupidaja-sisestaja, kuid kes ei oma piisavat pädevust keerukate küsimuste lahendamisel, süsteemi arendamisel ja aruannete koostamisel.

Nõustava raamatupidamise raames keskendume ettevõtte äriprotsessidele ning koostame juhtkonnale vajalikke aruandeid, mis aitab analüüsida ettevõtte toimimist. Juhtkonna soovitud arvestuse ja aruandluse kõrval pakume sõltumatu vaatlejana välja lahendusi raamatupidamise- ja juhtimisarvestuse arendamiseks.

Siinjuures on oluline toetav tarkvara, mille abil saab vähendada andmete töötlemise vajadust. Tulemusena väheneb oluliselt või kaob sootuks vajadus täiendavate aruannete käsitsi koostamise järele. Sõltuvalt tarkvara valikust saame olla abiks tarkvara juurutamisel.

Kokkuvõttes on nõustav raamatupidamisteenus personaalsema lähenemisega, pakkudes tuge juhtkonnale ja vähendades rutiinset tööd. Sõltuvalt vajadusest võib see teenus pakkuda võimalust ka finantsjuhi kompetentsi kuuluvate ülesannete lahendamiseks. Palun kirjuta meile, kui selline teenus tundus just sulle sobiv.

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Teade

.

Nõustava raamatupidamisteenuse kõrval pakume ka  finantsanalüüsi.

Tihti teeb juhtidele muret põhjalike raamatupidamisaruannete tutvumisele kuluv aeg ning vastuseta jäänud küsimused. Lahendusena pakume klientidele igakuist analüüsi koondaruannet, mis mahub ühele lehele.

Aruandes välja toodavad näitajad valime kliendi vajadusest lähtuvalt, lisades meiepoolsed soovitused ja kommentaarid. Tulemusena saab ka raamatupidamises vähe kogemusi omav juht kiire ja selge ülevaate ettevõttes toimuvast.

Näiteks saame igakuiselt jälgida ettevõtte lühiajaliste kohustuste täitmise võimekust, mis aitab vältida otsustamise vigu vaba raha hindamisel kontojäägi järgi. Samuti saame jälgida erinevaid efektiivsuse parameetreid, leidmaks võimalusi ettevõtte toimimise parandamiseks jne.Näiteks saame igakuiselt jälgida ettevõtte lühiajaliste kohustuste täitmise võimekust, mis aitab vältida otsustamise vigu vaba raha hindamisel kontojäägi järgi. Samuti saame jälgida erinevaid efektiivsuse parameetreid, leidmaks võimalusi ettevõtte toimimise parandamiseks jne.

Sõltuvalt kasutatavast raamatupidamistarkvarast on võimalik analüüsida üksikute toodete või teenuste kasumitootlusi, müügimeeste tulemuslikust, hinnata kliendi väärtust, mõõta riske ja palju muud.  Palun kirjuta meile, kui selline teenus tundus just sulle sobiv.