Go to Top

Maksukonsultatsioon

Raamatupidamisettevõte Grow Finance OÜ pakub lisaks erinevatele raamatupidamisteenustele ja finantsanalüüsi teenusele ka maksukonsultatsiooni valdkonda kuuluvaid teenuseid. Pakume konsultatsioone nii pidevalt muutuvate maksuseaduste, Maksuametiga suhtlemise kui ka kõige muu maksudega seonduva osas.

Nõustamine uute maksuseaduste lahtimõtestamisel

Kuna maksuseadused muutuvad väga sageli, pakume nõustavat raamatupidamist nende uute ja pidevalt muutuvate seaduste lahtimõtestamisega aitamiseks. Kui viimastel aastatel olid muudatused pigem rahulikus tempos muutuvad, siis alates aastast 2018 lisandub ettevõtete jaoks palju uut, mida silmas pidada.

Uue valitsuskoalitsiooni tulek raputas senised maksustamise alused mitmeski vallas ja kõige sellega kursis olek võib raamatupidajate jaoks paras peavalu olla. Seega kutsume sind meie juurde konsultatsioonile, et koos kõik olulised nüansid üle käia! Vastame seejuures ka kõigile sinu tekkida võivatele küsimustele.

Koolitused muutuvate maksuseaduste lahtimõtestamisel

Maksukonsultatsioon

Uute muudatuste rakendumisel ei pruugi aga lühemast konsultatsioonist enam piisata. Seetõttu korraldame ka koolitusi muutuvate maksuseaduste lahtimõtestamiseks ja muudatustega kaasnevate murekohtade selgitamiseks. Kui tunned, et asjade uus korraldus vajab täiendavaid kommentaare, võta julgelt meiega ühendust.

Kuna koolituste formaat näeb ette nii tutvustavaid loenguid kui ka vabamas vormis vestlusi, siis peaks sel viisil olema võimalik leida vastused tekkivatele küsimustele.

Maksude planeerimine ettevõtte äritegevuses

Maksude planeerimises ei ole riigi silmis küll enam mõnda aega midagi üdini negatiivset, kuid probleemide ennetamiseks tuleb seejuures lähtuda kõikidest kehtivatest eeskirjadest. On loomulik, et paljud ettevõtted üritavad sel viisil oma tegevust paremini häälestada.

Kui kahtled, kas sinu poolt planeeritavad tegevused on seadustega lubatud või mitte, küsi nõu raamatupidamisfirmalt Grow. Nõustame ja konsulteerime ettevõtteid kõigis maksude planeerimisega seotud küsimustes.