Go to Top

Majandusaasta aruanne

Alates 01.01.2016 majandusaasta aruannetele kehtivad uued nõuded, mis lähtuvad ettevõtte suurusest.

Mikroettevõtja:
 1) müügitulu või tulu 50 000 eurot;
 2) varad bilansipäeva seisuga kokku 175 000 eurot;
 3) üks osanik, kes on ka juhatuse liige
 4) kohustised ei ole suuremad kui omakapital (va 2 esimest aastat)

Väikeettevõtja
 1) müügitulu või tulu 8 000 000 eurot;
 2) varad bilansipäeva seisuga kokku 4 000 000 eurot;
 3) keskmine töötajate arv 50 inimest

Keskmise suurusega ettevõtja  (üks näitaja ületab)
 1) müügitulu või tulu 40 000 000 eurot;
 2) varad bilansipäeva seisuga kokku 20 000 000 eurot;
 3) keskmine töötajate arv 250 inimest

Suurettevõtja  (kõik suuremad)

Väike konsolideerimisgrupp
(konsolideeritud näitajatest 1 ületab)

 1) müügitulu või tulu 8 000 000 eurot;
 2) varad bilansipäeva seisuga kokku 4 000 000 eurot;
 3) keskmine töötajate arv 50 inimest

Ettevõtjate piirmäärad tulenevad Raamatupidamise seadusest.