Go to Top

Finantsanalüüs

Tihti teeb juhtidele muret põhjalike raamatupidamisaruannete tutvumisele kuluv aeg ning vastuseta jäänud küsimused. Lahendusena pakume klientidele igakuist analüüsi koondaruannet, mis mahub ühele lehele.

Aruandes välja toodavad näitajad valime kliendi vajadusest lähtuvalt, lisades meiepoolsed soovitused ja kommentaarid. Tulemusena saab ka raamatupidamises vähe kogemusi omav juht kiire ja selge ülevaate ettevõttes toimuvast.

Näiteks saame igakuiselt jälgida ettevõtte lühiajaliste kohustuste täitmise võimekust, mis aitab vältida otsustamise vigu vaba raha hindamisel kontojäägi järgi. Samuti saame jälgida erinevaid efektiivsuse parameetreid, leidmaks võimalusi ettevõtte toimimise parandamiseks jne.

Sõltuvalt kasutatavast raamatupidamistarkvarast on võimalik analüüsida üksikute toodete või teenuste kasumitootlusi, müügimeeste tulemuslikust, hinnata kliendi väärtust, mõõta riske ja palju muud.  Palun kirjuta meile, kui selline teenus tundus just sulle sobiv.

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Teade